Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel SGiPM o udzielenie pilnej pomocy, radykalne zwiększenie zatrudnienia o 100% w Państwowej Inspe