Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.