Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel Zarządu SGM

Apel Zarządu SGM do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie im. Jana Pawła II

W nawiązaniu do Memoriału w sprawie funkcjonowania i rozwoju Lotniska Kraków-Balice, który skierowaliśmy do Pana Ministra przed dwoma laty - ponownie zwracamy się w imieniu Stowarzyszenia Gmin Małopolski z apelem o wycofanie zastrzeżeń co do możliwości zakończenia w 1997 roku modernizacji płyty Lotniska, wydłużenia pasa startowego.

Podkomisja sejmowa, opracowująca budżet państwa na 1997 rok, przedłożyła projekt zapisów umożliwiających zrealizowanie w przyszłym roku całkowitej modernizacji płyty Lotniska.

W tej sytuacji zgłaszane przez przedstawiciela Pana Ministra wątpliwości, co do możliwości wykonawczych zakończenia tego przedsięwzięcia w przyszłym roku są bezpodstawne, stanowiąc jedyną przeszkodę blokującą umieszczenie tej inwestycji w budżecie.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski, jako organizacja regionalna zrzeszająca 135 gmin źli województw Małopolski działając na rzecz rozwoju makroregionu, podkreśla konieczność rozbudowy Międzynarodowego Lotniska im. Jana Pawła II, dla rozwoju Polski Południowej a szczególnie Krakowa - Europejskiej Stolicy Kultury.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski Kraków, dnia 20 grudnia 1996 roku