Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Informacja

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Przewodniczący Rad Gmin, Delegaci do SGM

Z przyjemnością informuję, że Stowarzyszenie Gmin Małopolski w Krakowie nawiązało współpracę z organizacją "Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży". PNWM została utworzona na podstawie wspólnej inicjatywy rządów RP i RFN poprzez Umowę_z 17.06.1991 o polsko - niemieckiej współpracy młodzieży. Umowa ta oparta jest na polsko - niemieckim traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 roku.

W ramach współpracy SGM - PNWM trwają prace nad kompleksowym programem wymiany młodzieży z Polski i Niemiec, która obejmie gminy Małopolski.

Już teraz wymiana młodzieży z Polski i Niemiec może być finansowana ze środków przewidzianych przez rządy obu państw. W tym celu należy przedłożyć do biura SGM w Krakowie opisy realizowanej przez podmioty z terenu gminy wymiany polsko - niemieckiej (stowarzyszenia, domy kultury i inne). Po ich analizie, wszystkim zainteresowanym, którzy spełnią warunki formalne będą przyznawane środki finansowe.

Ich wysokość jest zróżnicowana w zależności od wieku (uczniowie, młodzież starsza), kategorii zakwaterowania ( w rodzinach, schroniskach młodzieżowych, hotelach, namiotach) i waha się od 16 do 54 zł na osobę na jeden dzień. Dofinansowany może być również koszt podróży do Niemiec; wysokość stawki zależy od odległości pomiędzy ośrodkami wymiany (np. grupa jadąca z Krakowa do Monachium oraz z powrotem dotrzymałaby 290 zł na osobę).

SGM udzielać będzie wszechstronnej pomocy organizacyjnej z tym związanej - także już współpracującym z PNWM.

Zachęcam serdecznie do zainteresowania inicjatywą Polsko - niemieckiej Współpracy Młodzieży w Małopolsce wszystkich prowadzących wymianę polsko - niemiecką w gminie i przekazanie im tej propozycji. Wnioski prosimy składać do 10 IV 1996 roku.

Z poważaniem
Kazimierz Barczyk Przewodniczący Zarządu SGM