Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Informacja

Informacja Rady SGM na temat zasad wspólpracy kilkudziesięciu gmin Małopolski z gminami Ukrainy i Słowacji.

Na posiedzeniu Stowarzyszenia Gmin Małopolski omówiono kilkuletnią współpracę kilkudziesięciu gmin Małopolski z gminami Ukrainy i Słowacji akcentując potrzebę otwarcia wielu nowych lokalnych przejść granicznych.
Na wniosek przewodniczącego Rady SGM Kazimierza Barczyka powołano Komisję ds. współpracy Gmin Małopolski z Gminami Ukrainy i Słowacji. Koordynacje współpracy z gminami Ukrainy powierzono burmistrzowi Skały Zbigniewowi Kasprzykowi, a współpracę z gminami Słowacji burmistrzowi Dukli Zygmuntowi Nowakowi i wójtowi Jeleśni Adamowi Wróblowi. Gminy te wyróżniają się w dotychczasowej współpracy, np. rzemieślnicy ze Skały przyjmują do nauki zawodu piekarza, masarza, młodych Polaków z Ukrainy; w tych dniach Jeleśnia otwiera nowe przejście graniczne ze Słowacją.