Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Pismo

Jego Ekscelencja
Róbert Kiss
Ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, największej regionalnej organizacji samorządów terytorialnych, skupiającej małopolskie gminy, powiaty i województwa, wyrażamy głębokie zaniepokojenie docierającymi do nas informacjami na temat planów likwidacji Konsulatu Generalnego Republiki Węgierskiej w Krakowie.

Kraków i Małopolskę z regionami węgierskimi łączą nie tylko liczne więzy i tradycje historyczne ale także coraz silniejsze więzy kulturalne i gospodarcze. Rozwijają się współpraca biznesowa oraz wymiana turystyczna.

Kraków jest największym miastem południowej Polski tak bliskim geograficznie Republice Węgierskiej. Nie przypadkiem Konsulat Republiki Węgierskiej w Krakowie stał się przez ostatnie lata ważnym i naturalnym zapleczem dla rozwoju dalszych kontaktów pomiędzy Małopolską i regionami węgierskimi.

Dlatego pozostajemy z głęboką nadzieją, że Konsulat Republiki Węgierskiej w Krakowie będzie mógł w dalszych latach kontynuować pracę na rzecz dalszego poszerzania obszarów współpracy obu tak bliskich sobie narodów. Uprzejmie prosimy o przekazanie naszej opinii Ministrowi Spraw Zagranicznych Republiki Węgierskiej.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 4 czerwca 2009 r.

Otrzymują:
Konsulat Republiki Węgierskiej w Krakowie