Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

STANOWISKO
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
NA KONFERENCJĘ
JAK POKONAĆ KORKI W KRAKOWIE.
ZINTEGROWANY SYSTEM KOMUNIKACJI
W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM.
SZYBKA KOLEJ MIEJSKA. METRO CZY PREMETRO W KRAKOWIE.

ZINTEGROWANY SYSTEM KOMUNIKACJI W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM (KOM) mogą i powinny stanowić inwestycje realizowane w możliwie szybkim terminie:

1. Krakowska Kolej Aglomeracyjna dla miliona mieszkańców KOM
a. Studium tej Szybkiej Kolei Miejskiej w Krakowie opracowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przewiduje sześć linii kolei aglomeracyjnej. W roku 2012 spółka PKP Polskie Linie Kolejowe chce oddać do użytku zmodernizowaną linię dla potrzeb Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie Wieliczka - Balice. Pociągi mają ją pokonywać w czasie nawet mniejszym niż 40 minut, a więc krócej niż obecnie szybki tramwaj jeździ z Kurdwanowa do Krowodrzy Górki.
Planowane odcinki: Wieliczka Rynek - Balice; Kraków Główny - Batowice - Nowa Huta - Przylasek Rusiecki - Kraków Płaszów - Kraków Główny; Mydlniki - Kraków Płaszów; Mydlniki - Nowa Huta; Podłęże - Trzebinia; Skawina - Miechów; Mydlniki - Łęg M1.
b. Na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego znajduje się:
- 280 km linii kolejowych, w tym 114 km na terenie Krakowa,
- 33 stacje, w tym 18 na terenie Krakowa,
- 40 przystanków osobowych, w tym 11 na terenie Krakowa.
W celu zwiększenia wykorzystania istniejącej infrastruktury kolejowej w obsłudze miasta Krakowa należy wybudować 29 nowych przystanków osobowych.

2. Północna Obwodnica Krakowa oraz dokończenie budowy wschodniej obwodnicy Krakowa - drogi S7 od Rybitw do ul. Igołomskiej są strategicznymi inwestycjami drogowymi Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

3. Rozwój Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie - Balicach - modernizacja 12 km połączenia kolejowego Kraków Główny - Kraków Mydlniki - Balice oraz drogowej "Trasy Balickiej". Zwiększenie możliwości obsługi pasażerów z 3 do 5 milionów rocznie.

4. Budowa Metra lub Premetra w Krakowie.
Potrzeba rozbudowy krakowskiej komunikacji podziemnej jest dziś poza wszelką dyskusją. Uściślenia wymaga natomiast jej forma, zarówno ze względu na realne potrzeby miasta, które należy zdefiniować jak i możliwości realizacyjne. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski od kilku lat jest dysponentem strony www.metro.krakow.pl.

5. Budowa sieci parkingów w Krakowie i na obrzeżach miasta.

6. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zwraca się do profesorów: Antoniego Tajdusia - Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Kazimierza Furtaka - Rektora Politechniki Krakowskiej o wspólne powołanie Społecznego Komitetu na Rzecz Rozwoju Krakowskiej Komunikacji Podziemnej dla wspierania z udziałem naukowców obu Uczelni planowania, a w przyszłości realizacji inwestycji komunikacji podziemnej w ramach zintegrowanego systemu komunikacji Krakowa.

Apelujemy do władz Krakowa i Małopolski, także parlamentarzystów, eurodeputowanych oraz wszystkich zainteresowanych środowisk gospodarczych, z udziałem drogowców i kolejarzy, o wspólne działania na rzecz pozyskania finansowania z funduszy UE, centralnych oraz samorządowych dla zrealizowania inwestycji zintegrowanego systemu komunikacji w KOM.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 19 października 2010 r.