Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

W związku z projektem włączenia podatków od środków transportu w cenę paliwa oraz interwencjami poszczególnych gmin Stowarzyszenie Gmin Małopolskich zrzeszające 135 gmin z 11 województw zgłasza następujące stanowisko:

Brak jest w propozycjach reform podatkowych rzetelnej informacji o konsekwencjach tych zmian dla budżetów gmin. Reforma podatków samorządowych nie może odbywać się inaczej jak tylko w porozumieniu z samorządami i przy zapewnieniu gminom pełnej informacji o sprawie tak zasadniczej jak źródła dochodów własnych gmin.

Reforma prowadząca do zmniejszenia wpływów samorządu (np. przedstawione przez Miasto Tarnobrzeg prognozy przewidują stratę w wysokości 13 000 000 000 zł tj, 300 000 PLN - przy rekompensacie w subwencji w wysokości zaledwie 50 000 PLN) przy jednoczesnym utrzymywaniu obciążeń fiskalnych obywateli jest sprzeczna z art. 9 ratyfikowanej Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, świadczy o chęci centralizacji środków publicznych i musi spotkać się ze sprzeciwem ze strony samorządów lokalnych, dla których realne dochody nie mogą zostać zastąpione przez mgławicową subwencję.

Takie rozwiązania nie mogą zyskać akceptacji szczególnie wobec faktu, że samorządy wykazując się gospodarnością w wydawaniu środków publicznych znaczną ich część przekazują na modernizację dróg i chodników.

Brak konsultacji z gminami w powyższej sprawie i nieprecyzyjność przedstawionych kolejny rok propozycji reformy podatku od posiadania środków transportu zdaje się być konsekwencją prowadzonej od jakiegoś czasu dyskretnej polityki zmierzającej do finansowego ubezwłasnowolnienia gmin, których obroną pozostaje tylko własna, posunięta do skrajności gospodarność.

Niepewność będąca charakterystyczną, negatywną cechą towarzyszącą przepisom prawa podatkowego, w przypadku przepisów podatku "drogowego" oznacza również zakłócenie i dezorganizację rozpoczynającej się procedury budżetowej.

Wobec powyższego Stowarzyszenie Gmin Małopolski wnioskuje o uwzględnienie w trakcie prac nad nowym podatkiem od środków transportu zgłaszanych przez poszczególne gminy zastrzeżeń.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Małopolski