Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na V Małopolską Konferencję "Bezpieczna Gmina, Powiat, Województwo. Bezpieczna droga do szkoły." Kraków, 19 października 2006 r.

Podstawowy dokument Unii Europejskiej "Europejska Polityka Transportowa do roku 2010; Czas na decyzje" stawia przed Polską zasadnicze zadanie zredukowania do 2010 o połowę liczby śmiertelnych wypadków. W Polsce co roku w wypadkach drogowych "ginie około sześciotysięczne miasteczko" z dziesięciokrotnie większą liczbą rannych. Te dane porażają, ta sprawa dotyka każdego z nas, należy bić na alarm.

W działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) muszą być zaangażowane wszystkie jednostki samorządu terytorialnego oraz zobowiązane instytucje i służby państwowe.

Do prac mających na celu poprawę BRD, z obowiązkowym audytem pod tym kątem dla wszystkich działań i inwestycji, należą: poprawa bezpieczeństwa pieszych, przebudowa niebezpiecznych miejsc, przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań, likwidacja przejazdów przez tory PKP, itp.

Szczególnej ochrony wymagają najsłabsi uczestnicy ruchu drogowego: dzieci, piesi, rowerzyści - najbardziej narażeni na utratę zdrowia i życia, często bez swojej winy.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski ogłasza na rok 2007 I Konkurs "Bezpieczna droga do szkoły" dla gmin wiejskich, miejskich i powiatów Województwa Małopolskiego na najlepsze działania, w tym inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem budowy chodników, poboczy dla: dzieci, pieszych, rowerzystów przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz ścieżek rowerowych.

Do współorganizowania corocznego Konkursu zapraszamy Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Policję, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Małopolskie Ośrodki Ruchu Drogowego, media.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do wszystkich samorządów o aktywny udział w Konkursie w ramach realizacji własnych programów "Bezpieczna Gmina, Bezpieczny Powiat, Bezpieczne Województwo"

Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski
Kazimierz Barczyk