Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie arbitralnego prawa weta wojewodów wobec inwestycji samorządów finansowanych z funduszy UE.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, największej regionalnej organizacji samorządu terytorialnego w Polsce, sprzeciwia się przyjętej przez Sejm w artykule 28 ust. 3 ustawy o rozwoju regionalnym możliwości wetowania przez wojewodów niektórych inwestycji ze środków unijnych, gdy stwierdzi "nieprawidłowości" przy wyborze projektów.

Jednocześnie ustawa nie określa jakie "nieprawidłowości" dają prawo wojewodom do weta, co oznacza, że rząd mógłby ingerować w rodzaje inwestycji z funduszy strukturalnych, które samorząd chce realizować.

Przyjęta ustawa budzi poważne wątpliwości i może być barierą w wykorzystaniu unijnych funduszy przez samorządy.

Paraliż w wydawaniu unijnych miliardów byłby katastrofą dla województw, które już zaplanowały, jak w latach 2007-13 wydać ponad 16 mld euro na drogi, edukację czy ochronę środowiska.

Ponadto obawę samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski budzi fakt, że polskie prawo jednoznacznie definiuje, na czym polegają uprawnienia tzw. władzy zarządzającej w kwestii funduszy regionalnych - w Polsce są to urzędy marszałkowskie województw, a nowa ustawa, nadająca wojewodom prawo weta, rodzi możliwość konfliktu między marszałkiem a wojewodą, co może być kolejną barierą w korzystaniu ze środków UE.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski postuluje wykreślenie z ustawy zapisu o możliwości arbitralnego weta wojewodów wobec inwestycji samorządów finansowanych z funduszy UE.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

Marek Fryźlewicz
Sekretarz Zarządu SGiPM
Burmistrz Nowego Targu

Kraków, 11 grudnia 2006