Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko SGiPM w sprawie gospodarki odpadami i nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządk