Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko SGiPM w sprawie rozwoju komunikacji i transportu w Małopolsce

Stanowisko
XXIX WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
w sprawie rozwoju komunikacji i transportu w Małopolsce


XXIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie Gmin i Powiat Małopolski potwierdza aktualność ubiegłorocznego szczegółowego stanowiska XXVIII WZC w sprawie rozwoju komunikacji i transportu oraz dotychczasowe stanowiska, wnioski i apele władz SGiPM poprzednich kadencji.

I. DROGI

Apelujemy do Rządu RP o potwierdzenie deklaracji Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o wpisaniu do programów i realizacji najpilniejszych, strategicznych inwestycji drogowych w Małopolsce.

Konieczna jest realizacja i przyspieszenie następujących inwestycji wraz obwodnicami wielu miejscowości, szczególnie:

• Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej dojazd na południe i południowy-zachód Europy.
• Budowa "Sądeczanki".
• Budowa "Zakopianki"
• Budowa autostradowej północnej obwodnicy Krakowa
• budowa drogi S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa
• budowa drogi ekspresowej Kielce - Nowy Korczyn - Tarnów - Gorlice - Jasło - Barwinek.

II. SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje o dalszy rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej obejmującej swoim zasięgiem 2/3 powierzchni i ponad 2 miliony mieszkańców Województwa Małopolskiego.

Apelujemy o dalsze wspólne działanie Województwa Małopolskiego, Miasta Kraków i PKP Polskie Linie Kolejowe SA, w tym o zakup dwa razy większej ilości pociągów i szynobusów w stosunku do przyjętych planów, organizację przejazdów regionalnych oraz budowę i modernizację infrastruktury kolejowej i parkingów w Krakowie i okolicznych miejscowościach.

Apelujemy do wszystkich samorządów na trasie SKA samorządów o zaplanowanie w przestrzeni publicznej gmin i powiatów (w szczególności w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) nowych stacji i przystanków, a także miejsc na niezbędne parkingi w systemie Park&Ride oraz ich budowę.

III. KOLEJ

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do Rządu RP i samorządów o realizację kolejnych inwestycji kolejowych w Województwie Małopolskim.

Konieczne działania to m.in.:

• Zwiększenie dostępności kolejowej Tarnowa, Nowego Sącza i Zakopanego przez Podłęże i Piekiełko,
• Zwiększenie dostępności kolejowej do Katowic,
• Modernizację połączeń kolejowych z sąsiednimi województwami.


Bogusław Kośmider
Przewodniczący XXIX Walnego
Zebrania Członków SGIPM
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski
Wiceprzewodniczący Semiku Woj. Małopolskiego

Kraków, 21 czerwca 2016 r.