Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko w sprawie budowy stu nowych przystanków i parkingów Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej

Stanowisko
XXX WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
w sprawie budowy stu nowych przystanków i parkingów
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
Kraków, 19 czerwca 2017 r.


Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski po raz kolejny apeluje o dalszy rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej obejmującej swoim zasięgiem 2/3 powierzchni i ponad 2 miliony mieszkańców Województwa Małopolskiego. Sukces jakim był przewóz 1 miliona pasażerów w pierwszym roku na trasie Kraków - Wieliczka pokazuje, że to także najszybszy i najtańszy sposób na poprawę komunikacji zbiorowej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, pokonanie korków w Krakowie i dbanie o czyste powietrze. W metropoliach europejskich standardem jest 10-15 minutowa częstotliwość kursowania pociągów, będącym najważniejszym ekologicznym, niskoemisyjnym środkiem transportu.

Obecnie rozpoczyna się budowa dodatkowej pary torów w Krakowie od Dworca Głównego przez Płaszów, Bieżanów, Rudzice, dla udrożnienia 96% przepustowości trzech linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie miasta, od września połączenie Kraków Główny - Wieliczka zostanie ograniczone do 1 kursu na godzinę na trasie. Mając na uwadze kluczowe znaczenie transportu kolejowego w ramach komunikacji zbiorowej zwracamy się po raz kolejny z apelem do władz Miasta Krakowa o jak najszybszą budowę w porozumieniu z PKP PLK przystanków kolejowych, dróg dojazdowych i parkingów Park&Ride na terenie Krakowa.

Aby ograniczyć korki w Krakowie oraz smog konieczne jest wykorzystacie istniejącego potencjału kolejowego - Małej Obwodnicy Kolejowej (19 km) od stacji Kraków Mydlniki przez Łobzów, Olszę Wieczystą, Dąbie i Zabłocie do stacji Kraków Płaszów oraz Dużą Obwodnicę Kolejową (34 km) od stacji Kraków Mydlniki, przez Azory, Prądnik Biały, Górkę Narodową i Prądnik Czerwony do stacji Kraków Batowice.

Działanie Szybkiej Kolei Miejskiej w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej to szansa dla Krakowa na logiczne wykorzystanie 120 km linii kolejowych na terenie Krakowa (więcej niż linii tramwajowych), 18 stacji i 11 przystanków osobowych na terenie Krakowa - do 2020 ilość stacji i przystanków powinna być podwojona, przy aktywnym udziale Krakowa i okolicznych samorządów. W załączeniu do tego stanowiska przedstawiamy opracowany dla SGiPM ogólny dwa schematy budowy nowych przystanków kolejowych na terenie Krakowa.

Równocześnie stale apelujemy do samorządów o zaplanowanie w przestrzeni publicznej gmin i powiatów (w szczególności w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) miejsc na niezbędne parkingi w systemie Park&Ride. Powinny być one zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowych, dworców autobusowych lub ważnych miejsc użyteczności publicznej, które stanowić będą punkty przesiadkowe w celu kontynuowania podróży przy pomocy środków komunikacji publicznej.

Konieczna jest również budowa sieci węzłów przesiadkowych wraz z budową, przebudową istniejących stacji kolejowych i dworców autobusowych oraz zorganizowaniem atrakcyjnej przestrzeni publicznej porządkującej ruch pieszy i kołowy w rejonie dworców, stacji lub w rejonie ważnych miejsc użyteczności publicznej.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zachęca samorządy do podjęcia działań zmierzających do rozbudowy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i infrastruktury towarzyszącej, kompleksowego projektu służącego zarówno mieszkańcom Małopolski, jak i turystom.


Bogusław Kośmider
Przewodniczący XXX Walnego
Zebrania Członków SGIPM
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski
Wiceprzewodniczący Semiku Województwa Małopolskiego