Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko w sprawie uhonorowania w roku 2018 100-lecia odzyskania niepodległości

Stanowisko
XXX WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
w sprawie uhonorowania w roku 2018
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
Kraków, 19 czerwca 2017 r.


7 kwietnia 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W ustawie zapisano, iż "Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie wagę wydarzeń roku 1918, gdy po 123 latach rozbiorów wysiłek wielu pokoleń Polek i Polaków zaowocował odzyskaniem niepodległości a Państwo Polskie ponownie pojawiło się na mapie Europy, dostrzegając potrzebę uhonorowania setnej rocznicy tych wydarzeń, uznając za Ojców Niepodległości w szczególności Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego i Wincentego Witosa, oraz doceniając wkład, jaki w odzyskanie niepodległości wniosła generalicja Wojska Polskiego i duchowieństwo różnych wyznań, w tym szczególnie Kościoła Katolickiego, uchwala niniejszą ustawę."

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do Marszałka, Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów i Radnych o rozpoznanie, opisanie i upamiętnienie w swoich środowiskach lokalnych osób - bohaterów minionych czasów i zdarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Zachęcamy wszystkie środowiska - samorządowców, uczelnie, szkoły, organizacje pozarządowe, parafie o przygotowanie publikacji, filmów dokumentalnych, wystaw, konkursów dla dzieci i młodzieży, albumów fotografii, wydanie wspomnień dla swoich środowisk lokalnych. To przede wszystkim na wspólnotach samorządowych i tworzących je mieszkańcach spoczywa szczególny obowiązek dokumentowania, kultywowania i upowszechniania naszej historii, budowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży i dbanie o dziedzictwo historyczne regionu i naszych małych lokalnych ojczyzn.

Zachęcamy także do przygotowania w oparciu o zebrane materiały własnych krótkometrażowych filmów dokumentujących lokalne, środowiskowe wydarzenia, osoby, także do współpracy z Telewizją Kraków oraz powołaną przez Samorząd Województwa Małopolskiego Filmoteką Małopolską, w ramach której można otrzymać dotację na realizację filmów dokumentalnych o reprezentatywnych dla Małopolski wydarzeniach.

Sprawmy wspólnie, aby obchody tego radosnego Święta Narodowego i całego Jubileuszowego roku 2018 w całej Małopolsce obfitowały w wiele wydarzeń i przebiegły pod znakiem dumy narodowej i wspólnoty, której tak dzisiaj potrzebujemy.


Bogusław Kośmider
Przewodniczący XXX Walnego
Zebrania Członków SGIPM
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski
Wiceprzewodniczący Semiku Województwa Małopolskiego