Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko WZC SGiPM

Stanowisko
XXV Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
w sprawie zniesienia opłat roamingowych w Unii Europejskiej

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przyjęło z uznaniem informację Komisarz UE ds. agendy cyfrowej o obniżaniu taryf roamingowych na terenie Unii Europejskiej, w tym absolutnie konieczną obniżkę opłat za transmisję danych w roamingu.

Pierwszy etap obniżek wchodzi w życie 1 lipca br., a kolejna obniżka planowana jest dopiero 1 lipca 2014 - ceny powinny osiągnąć wtedy ciągle bardzo wysokie kwoty: ok. 1 zł za minutę połączenia wykonanego, 0,26 zł za minutę połączenia odebranego oraz ok. 100 zł za ściągnięcie 100 MB danych.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do Komisji Europejskiej oraz do polskich Eurodeputowanych o kontynuowanie prac zmierzających do całkowitego zniesienia do 1 stycznia 2015 roku opłat za roaming i transmisję danych.

Obszary, w których dobrze funkcjonuje jednolity rynek europejski, zapewniający swobodny przepływ osób, kapitału, towarów oraz swoboda świadczenia usług służą przedsiębiorcom, organizacjom branżowym, konsumenckim, instytucjom, a przede wszystkim obywatelom.

Niestety w dobie światowej rewolucji informatycznej i nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego rynek telekomunikacyjny w Unii Europejskiej stanowi w dalszym ciągu obszar, na którym funkcjonują liczne bariery i ograniczenia. Po zniesieniu granic i ceł dla osób, towarów, usług funkcjonowanie opłat roamingowych dotykających wszystkich obywateli UE, jest zaprzeczeniem wspólnego rynku i zasadniczej idei Unii Europejskiej, obniżającym europejską konkurencyjność.

Zofia Oszacka
Przewodnicząca XXV WZC SGiPM

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM

Kraków, 12 czerwca 2012 r.