Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała

Uchwała 1/VII/2008
Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
z dnia 4 lipca 2008 r.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wybiera na:

Wiceprzewodniczących SGiPM:

Roberta Chomę - Prezydenta Przemyśla
Mariana Cyconia - Burmistrza Starego Sącza
Kazimierza Fudalę - Wójta Rzepiennika Strzyżewskiego
Małgorzatę Radwan-Balladę - Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa
Ryszarda Ścigałę - Prezydenta Tarnowa

Skarbnika SGiPM:

Jana Gładkiego - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sędziszowa

Sekretarza Zarządu SGiPM:

Marka Fryźlewicza - Burmistrza Nowego Targu


Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski