Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała

Uchwała 4/2006 XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wykonania budżetu udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za rok 2005

XIX Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski i udzielenia absolutorium Zarządowi SGiPM oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego, udziela jednogłośnie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za rok 2005.

Jan Gładki
Sekretarz XIX WZD SGiPM
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sędziszów

Robert Choma
Przewodniczący XIX WZD SGiPM
Prezydent Przemyśla

Kraków, 19 czerwca 2006