Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała Rady SGM w sprawie powołania komisji problemowych