Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała Rady Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie utworzenia regionalnej sieci radiowej