Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała WZC

Uchwała Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
z dnia 28.06.2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Na podstawie § 21 pkt 3 Statutu SGiPM Walne Zgromadzenie Członków wybiera:

§ 1

Przewodniczącego SGiPM - Kazimierz Barczyk .

§ 2

Zarząd SGiPM w składzie:

Achinger Elżbieta
Choma Robert
Cycoń Marian
Filipiak Ewa
Fryźlewicz Marek
Fudala Kazimierz
Gwiżdż Jerzy
Juszczyk Henryk
Kochan Witold
Kośmider Bogusław
Morawiec Witold
Olearczyk Kazimierz
Oszacka Zofia
Potępa Andrzej
Rybak Stanisław
Samborski Adam
Saternus Andrzej
Szarek Wacław
Ścigała Ryszard

§ 3

Komisję Rewizyjną SGiPM w składzie:

Brzuchacz Tadeusz
Orliński Czesław
Pogan Wojciech
Rychlik Jan
Rzepka Dariusz
Sipior Jan
Wawryka Grzegorz


Witold Morawiec
Sekretarz XXIV WZC SGiPM

Zofia Oszacka
Przewodnicząca XXIV WZC SGiPM