Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwala Zarządu SGiPM w sprawie wyboru Laureatów Konkursu Lider Małopolski

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przyznaje uchwałą z dnia 6 lutego 2019 roku Tytuł LIDER MAŁOPOLSKI 2018 następującym przedsięwzięciom:

Wyróżnienie specjalne
Stowarzyszenie ASPIRE

Stowarzyszenie ASPIRE jest największą w Polsce i jedną z wiodących organizacji biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej wspierającą korporacje z sektora IT i zaawansowanych usług biznesowych oraz promującą Kraków, jako światowe centrum technologii i usług biznesowych. Obecnie Stowarzyszenie reprezentuje i zrzesza ponad 180 podmiotów (na ok. 330 istniejących we wspomnianych branżach), głównie firm o zasięgu międzynarodowym.
Kraków jest w ścisłej światowej czołówce, jeśli chodzi o najatrakcyjniejsze miasta dla centrów zaawansowanych usług biznesowych. W rankingu - Tholons Top 100 Outsourcing Destinations 2017 - najważniejszym tego typu na świecie - Kraków otrzymał 1. miejsce w Europie i jest szóstą lokalizacją w skali globalnej. Oznacza to, że każdy inwestor, który chce przenieść do Europy obsługę procesów biznesowych, w pierwszej kolejności rozważa Kraków. W tym sektorze pracuje tu już ponad 76 tys. osób - dwa razy więcej niże w Hucie im. Lenina w szczycie zatrudnienia w latach 70-tych, a według szacunków w 2020 roku będzie to 90 tys. miejsc pracy.
Taka dobra pozycja Krakowa nie wynika tylko z niższych niż na Zachodzie kosztów pracy, ale przede wszystkim z wysokiej jakości świadczonych usług, dostępie do wykwalifikowanej kadry i specjalistów. Potwierdza to m.in. ranking HackerRank, w którym Polska znalazła się na 3 miejscu wśród krajów z najlepszymi programistami.
Korporacje zainwestowały w Krakowie już ponad 2,7 miliarda dolarów, z czego większość tych kosztów to wynagrodzenia pracowników. Korporacje w Krakowie generują ok. 12,5 miliarda złotych PKB rocznie.
Stowarzyszenie ASPIRE aktywnie promuje Kraków i Małopolskę na arenie międzynarodowej, jako miejsce przyjazne inwestorom oraz działa na rzecz przyciągnięcia nowych inwestycji do regionu.

LIDER MAŁOPOLSKI 2018
Najlepsze przedsięwzięcie w Małopolsce w 2018

1. Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK)

Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie - Krzemionki

Łącznica Zabłocie - Krzemionki, o długości ponad 1100 m, jest największym nowym obiektem kolejowym w Polsce. Jej budowa trwała dwa lata. Umowę z konsorcjum firm Budimex i Ferrovial Agroman podpisano we wrześniu 2015 r., a we wrześniu 2017 r. zakończono prace budowlane i rozpoczęto odbiory techniczne.
W ramach inwestycji powstały: 3 estakady, 2 wiadukty, 2 kładki peronowe, 2 przejścia pod torami oraz przebudowano 8,8 km pojedynczego toru i 6,5 km sieci trakcyjnej.
Dzięki nowej inwestycji nie będą już konieczne postoje pociągów osobowych na stacji Kraków Płaszów, które potrzebne były do zmiany kierunku jazdy, a podróż z Krakowa do Zakopanego skróci się o około 15 minut. Ponadto łącznica pozwoli na uruchomienie bezpośredniego połączenia między stacjami Kraków Główny - Kraków Bonarka.
Koszt inwestycji wyniósł 348 mln zł.

2. Wodociągi Miasta Krakowa

Wodociągi Miasta Krakowa to największe w Małopolsce przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, obsługujące ponad milion użytkowników. Ponadstuletnie doświadczenie, nieustanny rozwój i ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług, pozwoliły na osiągnięcie przez Spółkę najwyższych światowych standardów i pozycji lidera w branży. W trosce o komfort życia mieszkańców oraz o środowisko naturalne, Wodociągi Miasta Krakowa realizują wielomilionowe inwestycje, skutecznie aplikują o środki unijne, wdrażają najnowocześniejsze technologie, pozyskują energię z naturalnych źródeł, a także prowadzą wielokierunkowe działania edukacyjne.
Woda z kranów w Krakowie jest druga na świecie pod względem czystości zaraz po "kranowiance" z Singapuru. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Europejską Organizację Współpracy na rzecz Benchmarkingu (EBC).

3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Obwodnice Miechowa, Skały, Gdowa, Oświęcimia i Babic

Północna obwodnica Miechowa jest zupełne nową drogą. Liczy 8 kilometrów i 360 metrów, a całkowity koszt jej budowy to 66 milionów złotych. Z tego 50 mln zł to środki unijne (Regionalny Program Operacyjny). Pozostałe koszty pokryły samorząd wojewódzki (12,5 mln) oraz powiatowy i gminny.
Obwodnica Skały, wybudowana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 Kraków - Koniecpol (woj. śląskie) liczy 4,6 km i przede wszystkim odciąży centrum tego miasta. Całkowita wartość inwestycji to ponad 22,4 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniosło prawie 17 mln zł.
Obwodnica Gdowa. Pierwszy odcinek drogi - 2,7 km, od granicy Gdowa i Bilczyc do ul. Bocheńskiej - wykonano w latach 2012-2014, a drugi w 2018 roku. To inwestycja, podczas której powstało ok. 2 km nowego asfaltu (od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Łapanowskiej). Na jej potrzeby wybudowano m.in. nowy most na Rabie.
Koszt I etapu to ponad 34 mln zł, a II etapu 30 mln zł. Projekt był finansowany z funduszy UE, Województwa Małopolskiego oraz środków własnych Gminy Gdów.
Obwodnica Oświęcimia. Obwodnica pozwoli wyprowadzić poza centrum miasta część ruchu tranzytowego oraz umożliwi szybszy dojazd do Krakowa i na Śląsk. Pięciokilometrowy odcinek rozpoczyna się od skrzyżowania ulic Chemików, Olszewskiego i Fabrycznej w Oświęcimiu, a kończy w Bobrku na skrzyżowaniu z drogą 933. W jej ramach jest prawie kilometrowa estakada z mostem nad Wisłą i linią kolejową Oświęcim - Kraków, pięć rond, chodniki i ścieżki dla rowerów.
Budowa pięciokilometrowej trasy trwała dwa lata i kosztowała 104 mln zł.
Obwodnica Babic. Długość obwodnicy wynosi 4,8 km, szerokość jezdni to 7 m (2 pasy ruchu po 3,5 m każdy). W ramach inwestycji powstały trzy ronda: w miejscu istniejącego skrzyżowania DW 780 z drogą powiatową nr 1014 (ulica Piłsudskiego); na skrzyżowaniu z DW781 (ul. Zakopiańska); na włączeniu do istniejącej DW780 od strony Alwerni (ul. Krakowska).
Całkowity koszt inwestycji to 21 175 472,31 zł., z czego blisko 16,3 mln zł to środki z Unii Europejskiej, ponad 3 mln pochodzi w budżetu Województwa Małopolskiego, a blisko 1,7 ml zł dołożyła gmina Babice.

4. Bielsko-Biała

Modernizacja Centrum Kultury

Gruntowny remont Domu Muzyki, głównego obiektu Bielskiego Centrum Kultury, objął m.in. przebudowę widowni. Powstał balkon, którego dotychczas nie było. Widownia powiększyła się o 140 miejsc i obecnie liczy ich 630. Przebudowana została też scena, którą wyposażono w najnowocześniejsze urządzenia, m.in. w opuszczany ekran i monitory. Zainstalowano też nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, w tym lampy efektowe.
W Bielsku-Białej istnieje osiem zespołów muzycznych, od dziecięcych po orkiestry dęte. Obiekt został zaadaptowany do ich potrzeb. Powstała także sala baletowa, sala prób i garderoby.
Koszt przebudowy obu obiektów wyniósł około 15 mln zł. 85 proc. funduszy pochodziło z UE.

5. Miasto Słomniki
Specjalistyczne Centrum Usług Medycznych - nowoczesny ośrodek zdrowia wybudowany w technologii pasywnej

Budynek zaprojektowano w standardzie budynku pasywnego, o wysokiej termoizolacyjności przegród zewnętrznych i bardzo niskim zużyciu energii na cele grzewcze. Budynek posiada roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną na poziomie 170,60 kWh/(m²rok). To czwarty obiekt pasywny na terenie gminy obok Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Waganowicach, Hali Sportowej w Słomnikach oraz Przedszkola Samorządowego w Słomnikach.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1 042,05 m2. Kubatura brutto budynku wynosi 4864 m³. Zakres inwestycji obejmował również zagospodarowanie terenu: przy budynku znajduje się parking dla pacjentów i personelu ośrodka oraz teren zielony z ławkami parkowymi, stolikami do gry w szachy i malowniczą fontanną
Specjalistyczne Centrum Usług Medycznych otrzymało wysokie dofinansowanie: z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji dla dokumentacji projektowej na kwotę 27.458 zł, w formie pożyczki umarzalnej w wysokości 40 proc., dla wydatków ponoszonych na budowę obiektu na kwotę 987.291 zł oraz ze środków PFRON w kwocie 1.815.298,03 zł.
Wartość całej inwestycji to ok. 6 mln zł.

6. Capgemini

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa, usług technologicznych i transformacji cyfrowej. Jest to wielokulturowa organizacja licząca ponad 200 000 pracowników zatrudnionych w 40 krajach. Celem firmy jest wprowadzanie czołowych i innowacyjnych rozwiązań dla klientów na całym świecie, opierając się na 50-letniej tradycji i szerokiej wiedzy branżowej. Grupa odnotowała światowy przychód na poziomie 13,2 mld EUR (2018). W Polsce Capgemini działa od 1996 roku i jest jednym z największych zagranicznych inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych w naszym kraju. Obecnie zatrudnia ponad 8400 osób, z czego ponad 6400 w dwóch centrach biznesowych w Krakowie. Business Services to centrum oferujące klientom na całym świecie innowacyjne rozwiązania w zakresie finansów i księgowości, operacji bankowych, zarządzania dostawami, czy zarządzania zasobami ludzkimi, oraz wielojęzyczną obsługę klienta. Zatrudnia też wysoko wyspecjalizowanych konsultantów biznesowych, którzy świadczą usługi doradztwa w zakresie transformacji procesów biznesowych i finansowych, oraz ekspertów z dziedziny robotyzacji i automatyzacji. Natomiast usługi drugiego centrum, Cloud Infrastructure Services, obejmują szereg specjalizacji z obszaru IT, w tym cloud computing, projektowanie, tworzenie, testowanie i wdrażanie rozwiązań IT, zarządzanie projektami IT, wsparcie infrastruktury IT i usługi transformacji, zarządzanie aplikacjami, zarządzanie usługami ITIL. Firma jest laureatem wielu prestiżowych nagród.

7. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie 12 mostów w Małopolsce

W roku 2018 r. GDDKIA w Krakowie przeprowadziła szereg inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ułatwiających komunikację samochodową. Na szczególna uwagę zasługuje ukończenie i oddanie do użytkowania 12 mostów:
- w ciągu DK28 trzy w miejscowościach Szymbark, Ropa i Klęczany
- w ciągu DK7 w Szczepanowicach,
- DK52 trzy w Brodach,
- na DK75 w Brzesku i dwa w Tyliczu,
- na DK47 trzy mosty w Białym Dunajcu.
W 2018 r. wybudowano również 15 km chodników wzdłuż dróg krajowych, w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

8. Firma Synerise

To dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania do automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Spółka została także zakwalifikowana do Programu EY Accelerating Entrepreneurs 2018, który objął 30 najszybciej rozwijających się firm według EY. W grudniu 2018 r. Synerise
rozpoczęło wdrażanie programu nauczania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w 1500 polskich szkołach. Instytucje otrzymały dostęp do szerokiej bazy wiedzy, chmury obliczeniowej, kursów internetowych i dotacji na rozpoczęcie dodatkowych zajęć. Synerise współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, gdzie patronuje i współtworzy studia podyplomowe z zakresu Marketingu Internetowego i studia magisterskie na kierunku E-gospodarka. W 2018 r. firma rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie współprowadzić będzie studia doktoranckie Data Science in Business and Administration. W 11 miesięcy firma potroiła ilość obsługiwanych firm, które korzystają z usług platformy oprogramowania. Z oferty firmy korzystają m.in. Orange, Carrefour, Żabka, Raiffeisen Bank, Oriflame, Škoda Auto czy KRUK.

9. Hala 100-lecia KS Cracovia - Centrum Sportu dla Niepełnosprawnych

Powierzchnia całkowita tego piętrowego budynku wynosi 5102 metrów kwadratowych, a użytkowa 3711 metrów kwadratowych. Firma Skanska jest generalnym wykonawcą, a autorami projektu architektonicznego jest Biuro Projektów Lewicki Łatak z Krakowa.
Hala 100-lecia Cracovii to obecnie jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych w Polsce. Hala dysponuje trybunami, które pomieszczą 788 osób, w tym 48 na wózkach inwalidzkich, a obiekt w całości dostosowany to potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja obejmowała budowę z boiskiem głównym, trybunami, zapleczem sanitarnym i rehabilitacyjnym, częścią konferencyjną i hotelową oraz zapleczem restauracyjno-kuchenny. Obiekt służy jako Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych oraz ośrodek przygotowań paraolimpijczyków i miejsce rozgrywek lokalnych klubów sportowych.
Hala przy al. Focha znalazła się na liście obiektów o szczególnym znaczeniu dla kultury fizycznej i otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 13 mln zł. Resztę kosztów - ok. 32,5 mln zł - pokryła Gmina Miejska Kraków.

10. Starostwo Powiatowe w Bochni

Budowa sali gimnastycznej i termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 1 w Bochni

Nowoczesna hala ma wymiary 44 m na 22 m. Oprócz wielofunkcyjnego boiska w obiekcie znajdują się dwa korty do squasha, a także siłownia, sala do aerobiku, szatnie i toalety. Sala jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Koszt budowy sali gimnastycznej to ok. 9,5 mln zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 3,5 mln zł, reszta to wkład własny Powiatu Bocheńskiego. W 2018 r. zakończono również realizację projektu dotyczącego termomodernizacji całej placówki. Inwestycja obejmowała m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, nową elewację, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Koszt tego zadania to ponad 2,6 mln zł, przy dotacji zewnętrznej w wysokości prawie 1,2 mln zł.
Zespół Szkół nr 1 w Bochni jest największą szkołą w powiecie bocheńskim. Z klas i pracowni tej placówki korzysta ok. 1300 osób, a kształcenie jest prowadzone w 18 zawodach.


Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski