Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

XXX-lecie odrodzenia samorządu gminnego w Polsce