Stanowisko XXXIV Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie radykalnego rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej dla dobra 2 milionów mieszkańców Krakowa i Małopolski.

Szczegóły

Stanowisko SGiPM oraz FRZGiP RP w sprawie realizacji sprawiedliwej transformacji polskiej energetyki.

Szczegóły

Apel SGiPM do Mieszkańców Małopolski oraz Marszałka, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych w sprawie radykalnego przyspieszenia w Małopolsce szczepień przeciwko COVID-19.

Szczegóły

Stanowisko ws. onkologicznej terapii protonowej.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do Prezydenta, Premiera i Rządu RP o stanowcze działania przeciwko prześladowaniom mniejszości polskiej i opozycji demokratycznej na Białorusi przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegóły

Uchwała nr 1 Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - Kapituły XXI Konkursu LIDER MAŁOPOLSKI - NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE W MAŁOPOLSCE W 2020 ROKU.

Szczegóły

Apel Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie przyspieszenia szczepień w pandemii COVID-19 oraz pilnego zakupu większej ilości szczepionek.

Szczegóły

Apel SGiPM w sprawie szczególnego upamiętnienia 30. rocznicy pierwszych w Polsce demokratycznych wyborów do samorządu gminnego poprzez nadawanie ulicom, placom, skwerom nazw "27 Maja 1990 r."

Szczegóły

Apel SGiPM do – na czele z Filharmonią Krakowską.władz Miasta Krakowa, Województwa Małopolskiego i Akademii Muzycznej w Krakowie w sprawie wspólnej budowy Centrum Muzyki – na czele z Filharmonią Krakowską.

Szczegóły

Stanowisko SGiPM w sprawie zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Szczegóły

Stanowisko SGiPM w sprawie gospodarki odpadami i nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szczegóły

Apel SGiPM o udzielenie pilnej pomocy, radykalne zwiększenie zatrudnienia o 100% w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Szczegóły

Apel SGiPM w sprawie powszechnego zwalczania drugiej fali pandemii COVID-19

Szczegóły

Apel SGiPM w sprawie powszechnego testowania w Polsce podczas COVID-19.

Szczegóły

Uchwała Zarządu SGiPM z dnia 23 października 2020 r. uzupełniająca Uchwałę z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zwołania XXXIII Walnego Zebrania Członków SGiPM na dzień 29 października 2020 r. o godz. 10.45.

Szczegóły

Apel SGiPM oraz FRZGiP RP w sprawie powszechnego zwalczania drugiej fali pandemii COVID-19.

Szczegóły

Apel do Premiera i Rządu o radykalne zwiększenie zatrudnienia o 100% w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, szczególnie w Powiatowych Stacjach Sanitarno - Epidemiologicznych.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do Premiera i Rządu o wprowadzenie sektorowej Tarczy Antykryzysowej dla Turystyki.

Szczegóły

Gala XXX-lecia odrodzenia samorządu gminnego w Polsce.

Szczegóły

Uchwala Zarządu SGiPM w sprawie wyboru Laureatów Konkursu Lider Małopolski - Najlepsze Przedsięwzięcie w Małopolsce w 2018 roku.

Szczegóły

Stanowisko Zarządu SGiPM w sprawie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Szczegóły

Apel SGiPM o udzielenie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu pomocy w kwocie 167 mln zł na dokończenie i wyposażenie nowoczesnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu.

Szczegóły

Uchwała Zarządu SGiPM w sprawie zwołania XXXI Walnego Zebrania Członków SGiPM.

Szczegóły

Apel w sprawie priorytetowego rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej dla 2 milionów mieszkańców Krakowa i Małopolski.

Szczegóły

Stanowisko XXX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie uhonorowania w roku 2018 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szczegóły

Stanowisko XXX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie utworzenia Szlaku Armii Krajowej w Polsce.

Szczegóły

Stanowisko XXX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie budowy stu nowych przystanków i parkingów Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Szczegóły

Stanowisko XXX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie przeprowadzanych zmian w ustawach o samorządzie terytorialnym.

Szczegóły

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie planowanych zmian statusu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Szczegóły

Apel SGiPM w związku z powołaniem Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych Województwa Małopolskiego.

Szczegóły

Stanowisko na Konferencję Szybka Kolej Aglomeracyjna dla mieszkańców Krakowa i Małopolski.

Szczegóły

Stanowisko SGiPM w sprawie budowy Kanału Śląskiego i żeglugi śródlądowej.

Szczegóły

Stanowisko SGiPM w sprawie rozwoju komunikacji i transportu w Małopolsce.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie planowanych podwyżek cen wody.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie ochrony powietrza.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGIPM z okazji 25-lecia powstania SGiPM.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie utworzenia powszechnego samorządu gospodarczego w Polsce.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.

Szczegóły

Uchwała zarządu SGiPM w sprawie wyboru Laureatów Konkursu Lider Małopolski 2015.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Carrefour Polska sp. z o.o. w sprawie natychmiastowego wyrażenia zgody na udostępnienie części terenu użytkowanego wieczyście od Skarbu Państwa na budowę stacji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków Sanktuarium w Łagiewnikach przy Centrum Jana Pawła II.

Szczegóły

Stanowisko XXVIII Walnego Zebrania Członków SGiPM o kierunkach wielowymiarowego rozwoju.

Szczegóły

Stanowisko Federacji Regionalnych Związków i Powiatów RP dot. Obrony Terytorialnej Kraju.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie przesunięcia przedsięwzięcia dotyczącego budowy nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark oraz modernizacji linii Chabówka - Nowy Sącz i Nowy Sącz - granica państwa z listy rezerwowej na listę podstawową Krajowego Programu Kolejowego.

Szczegóły

Apel o przyjęcie na stałe w Małopolsce rodziny Pani Walentyny Staruszko - Prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej w Donbasie.

Szczegóły

Apel SGiPM w sprawie zniesienia limitu 5 mln Euro wartości projektów w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 dla umożliwienia budowy Centrum Muzeyki - Filharmonii Krakowskiej.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski o wpisanie i zapewnienie finansowania w ramach rządowego Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 kluczowych dla Małopolski inwestycji drogowych: S7, Beskidzkiej Drogi Integracyjnej i "Sądeczanki".

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie umożliwienia wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 inwestycji związanej z budową infrastruktury kultury o strategicznym znaczeniu - Centrum Muzyki - Filharmonii Krakowskiej.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie budowy w Małopolsce drogi ekspresowej S7.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa o utworzenie Parku, przy Centrum Jana Pawła II, na terenie stanowiącym własność Gminy Kraków - przed Światowymi Dniami Młodzieży w 2016 r.

Szczegóły
rekordów: 245, na stronach: 5