Apel przewodniczącego FRZGiP RP oraz SGiPM Kazimierza Barczyka do Ojca Świętego Franciszka o solidarność z opozycją demokratyczną i Polakami prześladowanymi przez reżim Łukaszenki - dzisiaj, w Dniu Bohaterów obchodzonym przez społeczeństwo obywatelskie na Białorusi.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w 25-lecie wprowadzenia fundamentalnej dla decentralizacji Polski - historycznej reformy administracyjnej i utworzenia samorządowych województw oraz powiatów.

Szczegóły

Apel XXXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w 25-lecie wprowadzenia fundamentalnej dla decentralizacji Polski - historycznej reformy administracyjnej i utworzenia samorządowych województw oraz powiatów.

Szczegóły

Stanowisko XXXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie stabilizacji dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegóły

Uchwała Zarządu SGiPM w sprawie wyboru Laureatów Konkursu Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce - Lider Małopolski.

Szczegóły

Apel FRZGiP RP oraz SGiPM o solidarność i pomoc humanitarną dla mniejszości polskiej na Białorusi prześladowanej przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Szczegóły

Uchwała Zarządu SGiPM w sprawie wyboru Laureatów Konkursu Lider Małopolski - najlepsze przedsięwzięcie w Małopolsce w 2021 roku.

Szczegóły

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie ustanowienia Dyplomu Honorowego - Małopolski Samarytanin.

Szczegóły

Apel Zarządu SGiPM do Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w sprawie natychmiastowego ustanowienia specjalnego Funduszu Pomocy Uchodźcom Wojennym z Ukrainy.

Szczegóły

Apel Zarządu SGiPM do Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz do Rządu i Parlamentu RP w sprawie natychmiastowego uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy z Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Unii Europejskiej.

Szczegóły

W imieniu samorządów zrzeszonych w FRZGiP RP, w dniu brutalnej napaści na Ukrainę, stanowczo potępiamy barbarzyńską napaść na naszego suwerennego sąsiada i bezprawne działania gwałcące prawo międzynarodowe i pokój w Europie na skalę największą od czasu II wojny światowej.

Szczegóły

Stanowisko XXXIV Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie radykalnego rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej dla dobra 2 milionów mieszkańców Krakowa i Małopolski.

Szczegóły

Stanowisko SGiPM oraz FRZGiP RP w sprawie realizacji sprawiedliwej transformacji polskiej energetyki.

Szczegóły

Apel SGiPM do Mieszkańców Małopolski oraz Marszałka, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych w sprawie radykalnego przyspieszenia w Małopolsce szczepień przeciwko COVID-19.

Szczegóły

Stanowisko ws. onkologicznej terapii protonowej.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do Prezydenta, Premiera i Rządu RP o stanowcze działania przeciwko prześladowaniom mniejszości polskiej i opozycji demokratycznej na Białorusi przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegóły

Uchwała nr 1 Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - Kapituły XXI Konkursu LIDER MAŁOPOLSKI - NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE W MAŁOPOLSCE W 2020 ROKU.

Szczegóły

Apel Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie przyspieszenia szczepień w pandemii COVID-19 oraz pilnego zakupu większej ilości szczepionek.

Szczegóły

Apel SGiPM w sprawie szczególnego upamiętnienia 30. rocznicy pierwszych w Polsce demokratycznych wyborów do samorządu gminnego poprzez nadawanie ulicom, placom, skwerom nazw "27 Maja 1990 r."

Szczegóły

Apel SGiPM do – na czele z Filharmonią Krakowską.władz Miasta Krakowa, Województwa Małopolskiego i Akademii Muzycznej w Krakowie w sprawie wspólnej budowy Centrum Muzyki – na czele z Filharmonią Krakowską.

Szczegóły

Stanowisko SGiPM w sprawie zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Szczegóły

Stanowisko SGiPM w sprawie gospodarki odpadami i nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szczegóły

Apel SGiPM o udzielenie pilnej pomocy, radykalne zwiększenie zatrudnienia o 100% w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Szczegóły

Apel SGiPM w sprawie powszechnego zwalczania drugiej fali pandemii COVID-19

Szczegóły

Apel SGiPM w sprawie powszechnego testowania w Polsce podczas COVID-19.

Szczegóły

Uchwała Zarządu SGiPM z dnia 23 października 2020 r. uzupełniająca Uchwałę z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zwołania XXXIII Walnego Zebrania Członków SGiPM na dzień 29 października 2020 r. o godz. 10.45.

Szczegóły

Apel SGiPM oraz FRZGiP RP w sprawie powszechnego zwalczania drugiej fali pandemii COVID-19.

Szczegóły

Apel do Premiera i Rządu o radykalne zwiększenie zatrudnienia o 100% w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, szczególnie w Powiatowych Stacjach Sanitarno - Epidemiologicznych.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do Premiera i Rządu o wprowadzenie sektorowej Tarczy Antykryzysowej dla Turystyki.

Szczegóły

Gala XXX-lecia odrodzenia samorządu gminnego w Polsce.

Szczegóły

Uchwala Zarządu SGiPM w sprawie wyboru Laureatów Konkursu Lider Małopolski - Najlepsze Przedsięwzięcie w Małopolsce w 2018 roku.

Szczegóły

Stanowisko Zarządu SGiPM w sprawie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Szczegóły

Apel SGiPM o udzielenie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu pomocy w kwocie 167 mln zł na dokończenie i wyposażenie nowoczesnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu.

Szczegóły

Uchwała Zarządu SGiPM w sprawie zwołania XXXI Walnego Zebrania Członków SGiPM.

Szczegóły

Apel w sprawie priorytetowego rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej dla 2 milionów mieszkańców Krakowa i Małopolski.

Szczegóły

Stanowisko XXX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie uhonorowania w roku 2018 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szczegóły

Stanowisko XXX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie utworzenia Szlaku Armii Krajowej w Polsce.

Szczegóły

Stanowisko XXX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie budowy stu nowych przystanków i parkingów Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Szczegóły

Stanowisko XXX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie przeprowadzanych zmian w ustawach o samorządzie terytorialnym.

Szczegóły

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie planowanych zmian statusu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Szczegóły

Apel SGiPM w związku z powołaniem Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych Województwa Małopolskiego.

Szczegóły

Stanowisko na Konferencję Szybka Kolej Aglomeracyjna dla mieszkańców Krakowa i Małopolski.

Szczegóły

Stanowisko SGiPM w sprawie budowy Kanału Śląskiego i żeglugi śródlądowej.

Szczegóły

Stanowisko SGiPM w sprawie rozwoju komunikacji i transportu w Małopolsce.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie planowanych podwyżek cen wody.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie ochrony powietrza.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGIPM z okazji 25-lecia powstania SGiPM.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie utworzenia powszechnego samorządu gospodarczego w Polsce.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.

Szczegóły
rekordów: 256, na stronach: 6