Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zorganizowania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2015 r.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie propozycji zmniejszenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie rozwoju turystyki pielgrzymkowej i religijnej w Małopolsce.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie jak najszybszego przyjęcia wieloletniego programu przeciwpowodziowego dla pięciu województw - "Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły", którego celem jest sukcesywne podnoszenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przez podjęcie odpowiednich.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie nowych regulacji prawnych dotyczących zadłużania się i poziomu deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie celem utrzymania wysokiego poziomu wykorzystania funduszy UE.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie najważniejszych inwestycji drogowych w Małopolsce.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie pilnego podjęcie ponownych prac nad ustawą o rozwoju społeczno - gospodarczym regionów górskich.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie Zintegrowanego Systemu Komunikacji w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Szczegóły

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Konferencję "Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach edukacyjnych, promocyjnych i turystycznych Małopolski".

Szczegóły

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwołania XXIV Walnego Zebrania Członków SGiPM.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Konferencję Gospodarka cieplna w gminie - ochrona powietrza w Małopolsce. Wysokoenergooszczędne budynki w gminach.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie udziału Gmin i Powiatów w konsultowaniu projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

Szczegóły

Stanowisko SGiPM na Konferencję "Jak pokonać korki w Krakowie. Zintegrowany System Komunikacji w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Szybka Kolej Miejska. Metro czy Premetro w Krakowie".

Szczegóły

Stanowisko SGiPM w sprawie rozwoju współpracy między Samorządami Województwa Śląskiego i Małopolskiego.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie adaptacji budynku dla nowej siedziby Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie.

Szczegóły

Apel Kazimierza Barczyka, Przewodniczącego SGiPM do Radnych, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast i Gmin wszystkich kadencji o uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla Małych Ojczyzn, którzy swoim zaangażowaniem doprowadzili do tego, że dziś samorządy są najważniejszą i obdarzaną największym zaufaniem przez obywateli strukturą władzy w Polsce.

Szczegóły

Stanowisko Forum Konsultacyjnego Samorządów w sprawie usamorządowienia i regionalizacji telewizji i radia publicznego.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Posłów i Senatorów o podjęcie prac nad ustawą o rozwoju regionów górskich.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wydania Encyklopedii Województwa Małopolskiego.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie budowy Filharmonii Krakowskiej.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie ustanowienia roku 2010 w Małopolsce "Rokiem Jana Pawła II Wielkiego".

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w związku z epidemią grypy na Ukrainie do samorządów i mieszkańców Krakowa i Małopolski o udział we wspólnej akcji Solidarni z Ukrainą.

Szczegóły

Apel SGiPM do prof. Jerzego Buzka Przewodniczącego PE: w imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, największej w Polsce regionalnej organizacji samorządu terytorialnego, zwracam się do Pana Przewodniczącego z apelem o poparcie inicjatywy utworzenia w Krakowie Regionalnego Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego - Kazimierz Barczyk, Przewodniczący SGiPM.

Szczegóły

Apel o wyposażanie klas szkolnych w Małopolsce w sprzęt multimedialny i dostęp do internetu.

Szczegóły

Zwiększenie możliwości rozwojowych regionu wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej możliwe jest tylko wtedy, gdy organy administracji publicznej odpowiedzialne za tworzenie oraz realizację polityk są odpowiednio przygotowane do pełnienia swoich funkcji - Uchwała XXII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Szczegóły

W X rocznicę restytucji samorządu powiatowego i utworzenia samorządów wojewódzkich, a także u progu jubileuszu 20-lecia przywrócenia gminnego samorządu terytorialnego, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wyraża uznanie dla wszystkich małopolskich samorządowców, którzy skutecznie przyczyniają się do budowy społeczeństwa obywatelskiego i swoich Małych Ojczyzn - Uchwała XXII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Szczegóły

Pismo Przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka do Ambasadora Republiki Węgierskiej w Polsce wyrażające głębokie zaniepokojenie docierającymi informacjami na temat planów likwidacji Konsulatu Generalnego Republiki Węgierskiej w Krakowie.

Szczegóły

Stanowisko Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie usprawnienia powiązań komunikacyjnych na krzyżujących się w Koszycach drogach.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Konferencję "Żeglowna Wisła w Małopolsce - Oświęcim - Kraków- Niepołomice - Koszyce - Gdańsk". Kraków frontem do Wisły".

Szczegóły

Stanowisko Konferencji samorządowej w 10. Rocznicę pierwszych wyborów do Rad Powiatów i Sejmików Województw "10 Lat Samorządu Powiatowego i Wojewódzkiego"

Szczegóły

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia.

Szczegóły

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie delegacji przedstawicieli SGPiM do Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

Szczegóły

Uchwała XXI Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków, 3 czerwca 2008 r.

Szczegóły

Stanowisko SGPiM: drogi i inwestycje infrastrukturalne.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski o aktywny udział w działaniach na rzecz organizacji EURO 2012 w Krakowie i na terenie historycznej Małopolski.

Szczegóły

Apel o aktywny udział samorządów w Konkursie SGiPM "Bezpieczne drogi w Małopolsce - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe".

Szczegóły

Stanowisko SGPiM w sprawie dokończenia decentralizacji państwa i reformy samorządowej.

Szczegóły

Apel o udział w Konkursie Na Najlepszą Stronę Internetową w Małopolsce.

Szczegóły

Apel do Marszałków, Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad i Radnych o wsparcie Projektu "Jan Paweł II - nasze wspomnienia" stworzonego dla upamiętnienia 30. rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego.

Szczegóły

Uchwała Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie kontynuacji decentralizacji państwa i reformy samorządowej

Szczegóły

Stanowisko Federacji Regionalnych Związku Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z IV Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej "Jak finansować infrastrukturę miast i gmin"

Szczegóły

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza szczególnie polskie gminy, powiaty i województwa do udziału we wspólnej Akcji Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi: Paczki żywnościowe na Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Celem Akcji jest stworzenie sieci pomocy polskim rodzinom osób represjonowanych na Białorusi oraz tych, którzy z racji swojej aktywności politycznej, zawodowej, dziennikarskiej i społecznej mają problemy materialne i nie mogą utrzymać swoich rodzin.

Szczegóły

Uchwały XX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwiększenia zasięgu TVP 3 Kraków poprzez pilne wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej w Małopolsce

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Małopolską Konferencję "Krakowski Obszar Metropolitalny - 172 mln euro na rozwój w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego"

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Sołtysów i Dyrektorów Szkół w sprawie Akcji Budowania Boisk Sportowych we wszystkich wioskach Małopolski w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 w Krakowie pod patronatem "Telewizji Kraków" i "Gazety Krakowskiej".

Szczegóły

Zaproszenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski kierowane do Sołtysów i Członków Rad Sołeckich do udziału w I konkursie na najlepszą stronę internetową sołectwa w Małopolsce w 2007 roku.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie udziału w I Konkursie "Bezpieczne drogi w Małopolsce budujemy chodniki i ścieżki rowerowe".

Szczegóły
rekordów: 256, na stronach: 6