Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM wyrażająca sprzeciw wobec zgłaszanych projektów nowelizacji samorządowej ordynacji wyborczej.

Szczegóły

Apel VIII Walnego Zebrania SGM do Rządu RP o pilne dokończenie reformy samorządowej.

Szczegóły

Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM w sprawie udzielenia Związkowi Międzygminnemu "Zimowa Olimpiada 2006" niezbędnej pomocy finansowej i merytorycznej

Szczegóły

Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM w sprawie utworzenia w głównych miastach Małopolski wyższych szkół zawodowych pod patronatem m.in. uczelni krakowskich.

Szczegóły

Apel VIII Walnego Zebrania SGM o zacieśnienie dobrosąsiedzkiej, przyjacielskiej współpracy między Ukrainą i Polską.

Szczegóły

Apel VIII Walnego Zebrania SGM o realizowanie konsekwentnej polityki zmierzającej do zapewnienia Polsce pełnoprawnego udziału w Pakcie Północnoatlantyckim.

Szczegóły

Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM w sprawie zintensyfikowania współpracy w ramach Państw Grupy Wyszehradzkiej.

Szczegóły

Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM popierająca inicjatywę powołania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "Małopolska - Śląsk" otwartego dla gmin i przedsiębiorstw z obu regionów.

Szczegóły

Apel VIII Walnego Zebrania SGM o wzięcie udziału w referendum konstytucyjnym zarządzonym na 25 maja 1997 roku.

Szczegóły

Uchwała VIII Walnego Zebrania SGM podjęta w przeddzień rozpoczęcia Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny.

Szczegóły

Informacja SGM - Stowarzyszenie Gmin Małopolski dla Polaków w Kazachstanie.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie projektów likwidacji lokalnych - regionalnych programów informacyjnych Telewizji Publicznej.

Szczegóły

List Otwarty do Telekomunikacji Polskiej SA i innych operatorów telekomunikacyjnych (GSM, Centertel, Telbank) w sprawie integracji usług telekomunikacyjnych Małopolski i Śląska.

Szczegóły

Apel Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie ratowania Stoczni Gdańskiej.

Szczegóły

List Zarządu SGM do Dariusza Rosatiego Ministra Spraw Zagranicznych RP.

Szczegóły

List Zarządu SGM w sprawie Małopolskiego Centrum Internetu "Małopolska On Line".

Szczegóły

Memoriał Stowarzyszenia Gmin Małopolskich w sprawie najważniejszych inwestycji centralnie finansowanych - Małopolska 2000.

Szczegóły

Oświadczenie Zarządu SGM w sprawie Małopolskiego Centrum Internetu "Małopolska On Line".

Szczegóły

Apel Zarządu SGM do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie im. Jana Pawła II.

Szczegóły

List Zarządu SGM do Bolesława Sulika Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Szczegóły

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie sytuacji rynku paliwowego w Polsce południowej.

Szczegóły

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie decentralizacji Telewizji Publicznej.

Szczegóły

Wstępne założenia projektu "Małopolska - region funkcjonalny - pilotażowy model przyszlego regionu".

Szczegóły

Opinia Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie dokumentu "Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne - Założenia programu decentralizacji funkcji państwa i rozwoju samorządu terytorialnego".

Szczegóły

Apel do mieszkańców Małopolski w sprawie udziału w wyborach do Izb Rolnych.

Szczegóły

Stanowisko w sprawie zawłaszczania dochodów gmin należnych z tytułu podatku od posiadania środków transportu.

Szczegóły

Komunikat o powołaniu Forum Polityków Małopolski.

Szczegóły

Przesłanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Prezydenta Miasta Krakowa do uczestników XX Generalnego Zgromadzenia Gmin i Regionów Europy w Salonikach.

Szczegóły

Rezolucje VII Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin Małopolski.

Szczegóły

Pismo Zarządu SGM do Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw.

Szczegóły

Informacja Zarządu SGM na temat współpracy polsko-niemieckiej w Małopolsce.

Szczegóły

List Zarządu SGM do J.E. ks. bp Kazimierza Nycza, Wikariusza Generalnego Archidiecezji Krakowskiej.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin Małopolski do Mieszkańców Małopolski w sprawie Referendum.

Szczegóły

Opinia Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski do projektu Ustawy o Powiecie Samorządowym.

Szczegóły

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski o przyznaniu tytułu Małopolanina Roku 1995 Andrzejowi Zollowi Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, Profesorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegóły

Uchwała o nadaniu pierwszego i jedynego Tytułu Honorowego Małopolanina Najwybitniejszemu w dziejach Polakowi rodem z Małopolski Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Szczegóły

Oświadczenie przyjęte na spotkaniu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów oraz Przewodniczących Rad Gmin i Marszałków Sejmików Samorządowych zgromadzonych dnia 10 XII 1995 roku w sali obrad Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na zaproszenie Stowarzyszenia Gmin Małopolski.

Szczegóły

Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów SGM - stanowisko Gmin Małopolskich w sprawie subwencji oświatowej w 1996 roku.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie projektu nowego prawa energetycznego przyjęte na konferencji w dniu 19 czerwca 1995 r. w Krakowie.

Szczegóły

Memoriał w sprawie funkcjonowania i rozwoju Lotniska Kraków-Balice.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie zgłoszonego przez grupę postów SLD projektu ustawy "Ordynacja wyborcza do rad gmin".

Szczegóły

Porządek obrad Rady Stowarzyszenia Gmin Małopolski.

Szczegóły

Informacja Rady SGM na temat zasad wspólpracy kilkudziesięciu gmin Małopolski z gminami Ukrainy i Słowacji.

Szczegóły

Uchwała Rady SGM nr 16/93.

Szczegóły

Uchwała Rady SGM nr 15/93.

Szczegóły

Uchwała Rady SGM nr 14/93.

Szczegóły

Uchwała Programowa Stowarzyszenia Gmin Małopolski.

Szczegóły

Apel do Parlamentu, Prezydenta i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły

Uchwała Rady SGM w sprawie przestąpienie Stowarzyszenia Gmin Małopolski do Federacji Samorządów Terytorialnych.

Szczegóły

Nowe szkoły, ale - wnioski uczestników narady zorganizowanej przez Stowarzyszenie Gmin Małopolski.

Szczegóły
rekordów: 256, na stronach: 6