Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

W 30. rocznicę I Pielgrzymki Jana Pawła II

W 30. rocznicę I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny

W 30. rocznicę I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, która dała naszemu Narodowi nadzieję na lepszą przyszłość, która przyczyniła się do powstania Solidarności - największego pokojowego obywatelskiego ruchu w dziejach - oraz doprowadziła do upadku komunizmu w Europie wyrażamy szczególną wdzięczność za Jego obecność pośród nas.

Pontyfikat Jana Pawła II Wielkiego, najwybitniejszego w dziejach Polaka rodem z Małopolski, był dla Kościoła, Ojczyzny i całego świata szczególnym darem, a spuścizna duchowa, intelektualna i społeczna, na trwałe wpisała się w dziedzictwo ludzkości.

Wspólnota Małopolska, świadoma wielkości tego daru wspiera wszelkie działania zmierzające do zachowania pamięci, twórczego rozwinięcia i przekazania kolejnym pokoleniom dzieła Papieża - Polaka, m.in. poprzez budowę Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach. Jesteśmy przekonani, że duchowa wartość i Jego religijny wymiar - dostrzegane przez ludzi wszystkich wyznań - znajdą swój wyraz w wyniesieniu na ołtarze Jana Pawła II.

Uczestnicy konferencji "30 lat polskiej drogi do Wolności"
i XXII Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 22 czerwca 2009 r.