List JE Księdza Kardynała Kazimierza Nycza do Przewodniczącego SGiPM z podziękowaniem za inicjatywę Stowarzyszenia mającą na celu obronę polskiej kultury o bogatych chrześcijańskich korzeniach

List JE Księdza Kardynała Kazimierza Nycza do Przewodniczącego SGiPM z podziękowaniem za inicjatywę Stowarzyszenia mającą na celu obronę polskiej kultury o bogatych chrześcijańskich korzeniach.

Zobacz więcej

Pismo Konsula Republiki Słowacji w Krakowie do Przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka w związku z zakończeniem misji dyplomatycznej

Pismo Konsula Republiki Słowacji w Krakowie do Przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka w związku z zakończeniem misji dyplomatycznej.

Zobacz więcej

Uchwała Nr XIII/155/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia Województwa Małopolskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała Nr XIII/155/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia Województwa Małopolskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Zobacz więcej

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Zobacz więcej

Informacja nt. szkolenia dla ukraińskich samorządowców zorganizowanego w Krakowie przez Stowarzyszenie Gmin Małopolski

Informacja nt. szkolenia dla ukraińskich samorządowców zorganizowanego w Krakowie przez Stowarzyszenie Gmin Małopolski.

Zobacz więcej

Porządek Obrad II Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Małopolski

Porządek Obrad II Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Małopolski.

Zobacz więcej

Uchwała Zarządu Miasta Krakowa wyrażająca zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu przy ul. Grodzkiej 28 na potrzeby Biura SGM

Uchwała Zarządu Miasta Krakowa wyrażająca zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu przy ul. Grodzkiej 28 na potrzeby Biura SGM.

Zobacz więcej

Prezentacja przez Kazimierza Barczyka na forum Sejmu RP wyników sondażu na temat oczekiwanego kształtu samorządu terytorialnego przeprowadzonego wśród małopolskich samorządowców

Prezentacja przez Kazimierza Barczyka na forum Sejmu RP wyników sondażu na temat oczekiwanego kształtu samorządu terytorialnego przeprowadzonego wśród małopolskich samorządowców.

Zobacz więcej

Postanowienie Wydziału I Cywilnego Sądu Wojewódzkiego w Krakowie o wpisaniu Stowarzyszenia Gmin Małopolski do rejestru stowarzyszeń

Postanowienie Wydziału I Cywilnego Sądu Wojewódzkiego w Krakowie o wpisaniu Stowarzyszenia Gmin Małopolski do rejestru stowarzyszeń.

Zobacz więcej
rekordów: 51, na stronach: 2