Apel do Premiera i Rządu o radykalne zwiększenie zatrudnienia o 100% w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, szczególnie w Powiatowych Stacjach Sanitarno - Epidemiologicznych.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do Premiera i Rządu o wprowadzenie sektorowej Tarczy Antykryzysowej dla Turystyki.

Szczegóły

Gala XXX-lecia odrodzenia samorządu gminnego w Polsce.

Szczegóły

Uchwala Zarządu SGiPM w sprawie wyboru Laureatów Konkursu Lider Małopolski - Najlepsze Przedsięwzięcie w Małopolsce w 2018 roku.

Szczegóły

Stanowisko Zarządu SGiPM w sprawie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Szczegóły

Apel SGiPM o udzielenie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu pomocy w kwocie 167 mln zł na dokończenie i wyposażenie nowoczesnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu.

Szczegóły

Uchwała Zarządu SGiPM w sprawie zwołania XXXI Walnego Zebrania Członków SGiPM.

Szczegóły

Apel w sprawie priorytetowego rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej dla 2 milionów mieszkańców Krakowa i Małopolski.

Szczegóły

Stanowisko XXX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie uhonorowania w roku 2018 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szczegóły

Stanowisko XXX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie utworzenia Szlaku Armii Krajowej w Polsce.

Szczegóły

Stanowisko XXX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie budowy stu nowych przystanków i parkingów Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Szczegóły

Stanowisko XXX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie przeprowadzanych zmian w ustawach o samorządzie terytorialnym.

Szczegóły

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie planowanych zmian statusu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Szczegóły

Apel SGiPM w związku z powołaniem Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych Województwa Małopolskiego.

Szczegóły

Stanowisko na Konferencję Szybka Kolej Aglomeracyjna dla mieszkańców Krakowa i Małopolski.

Szczegóły

Stanowisko SGiPM w sprawie budowy Kanału Śląskiego i żeglugi śródlądowej.

Szczegóły

Stanowisko SGiPM w sprawie rozwoju komunikacji i transportu w Małopolsce.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie planowanych podwyżek cen wody.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie ochrony powietrza.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGIPM z okazji 25-lecia powstania SGiPM.

Szczegóły

Stanowisko Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie utworzenia powszechnego samorządu gospodarczego w Polsce.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.

Szczegóły

Uchwała zarządu SGiPM w sprawie wyboru Laureatów Konkursu Lider Małopolski 2015.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Carrefour Polska sp. z o.o. w sprawie natychmiastowego wyrażenia zgody na udostępnienie części terenu użytkowanego wieczyście od Skarbu Państwa na budowę stacji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków Sanktuarium w Łagiewnikach przy Centrum Jana Pawła II.

Szczegóły

Stanowisko XXVIII Walnego Zebrania Członków SGiPM o kierunkach wielowymiarowego rozwoju.

Szczegóły

Stanowisko Federacji Regionalnych Związków i Powiatów RP dot. Obrony Terytorialnej Kraju.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie przesunięcia przedsięwzięcia dotyczącego budowy nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark oraz modernizacji linii Chabówka - Nowy Sącz i Nowy Sącz - granica państwa z listy rezerwowej na listę podstawową Krajowego Programu Kolejowego.

Szczegóły

Apel o przyjęcie na stałe w Małopolsce rodziny Pani Walentyny Staruszko - Prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej w Donbasie.

Szczegóły

Apel SGiPM w sprawie zniesienia limitu 5 mln Euro wartości projektów w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 dla umożliwienia budowy Centrum Muzeyki - Filharmonii Krakowskiej.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski o wpisanie i zapewnienie finansowania w ramach rządowego Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 kluczowych dla Małopolski inwestycji drogowych: S7, Beskidzkiej Drogi Integracyjnej i "Sądeczanki".

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie umożliwienia wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 inwestycji związanej z budową infrastruktury kultury o strategicznym znaczeniu - Centrum Muzyki - Filharmonii Krakowskiej.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie budowy w Małopolsce drogi ekspresowej S7.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa o utworzenie Parku, przy Centrum Jana Pawła II, na terenie stanowiącym własność Gminy Kraków - przed Światowymi Dniami Młodzieży w 2016 r.

Szczegóły

Stanowisko XXVII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w 25. rocznicę odzyskania wolności.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Mieszkańców Krakowa w sprawie poparcia w referendum organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Małopolsce i na Słowacji w 2022 r.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zasadności budowy metra w Krakowie na Konferencję 13 maja 2014 r., w Polskiej Akademii Umiejętności.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju turystyki religijnej i pielgrzymkowej na IV Małopolską Konferencję "Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach promocyjnych i turystycznych Krakowa i Małopolski".

Szczegóły

Apel Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie rewizji polityki energetycznej Unii Europejskiej, ograniczenia celów "Pakietu Klimatycznego" oraz złamania monopolu gazowego Rosji w Europie.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie szczególnego uczczenia Jana Pawła II Wielkiego poprzez budowę muzeów w Krakowie i Warszawie.

Szczegóły

Krakowski Obszar Metropolitalny rozrasta się i rozwija stanowiąc z milionem mieszkańców i 10 milionami turystów tętniący życiem, przyciągający turystów i inwestorów ośrodek. To tutaj w 2016 r. odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Kraków i Małopolska podjęły również starania, by być gospodarzem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. Realizacja tych ważnych przedsięwzięć wymaga usprawnień komunikacyjnych. Dlatego konieczna jest budowa w Krakowie metra, jako skutecznego środka transportu i diametralnie poprawiającego jakość podróżowania mieszkańców i turystów po naszym mieście - napisał Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego do Elżbiety Bieńkowskiej, Wiceprezes Rady Ministrów.

Szczegóły

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwiększenie funduszy UE na ochronę powietrza w Krakowie i Małopolsce.

Szczegóły

Stanowisko w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Małopolsce i na Słowacji w 2022.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na XIV Małopolską Konferencję Samorządową "Ochrona powietrza w Krakowie i Małopolsce. Walka ze smogiem. Rozwój sieci ciepłowniczych."

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do Ministra Środowiska o pilne wprowadzenie Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Szczegóły

Prosimy o szczególną formę solidarności z najmłodszymi - zwracamy się z prośbą do krakowskich i małopolskich rodzin, wspólnot parafialnych, firm i instytucji o dary dla nich - książki (najchętniej z klasyki literatury narodowej). Dary te będą stanowiły pomoc materialną dla naszych Rodaków ze Wschodu.

Szczegóły

Apel XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską zmierzających do umożliwienia finansowania z funduszy UE inwestycji z zakresu infrastruktury czasu wolnego, w tym w ramach rekultywacji terenów zdegradowanych.

Szczegóły

Apel XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego modernizacji oraz budowy i przebudowy dróg lokalnych.

Szczegóły

Apel XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających włączenie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działań z zakresu infrastruktury: wodno - ściekowej, melioracyjnej i drogowej.

Szczegóły

Apel XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie podjęcia przez Premiera i Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających wsparcie z funduszy unijnych na lata 2014 - 2020 infrastruktury sportowej do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie w 2022 r.

Szczegóły

Stanowisko XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie przyszłości Regionalnej Telewizji Publicznej.

Szczegóły
rekordów: 228, na stronach: 5