Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Małopolskie Forum Współpracy w zakresie efektywności energetycznej

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z Cleantech Cluster South Poland uruchomiło cykl spotkań stacjonarnych i hybrydowych poświęconych poprawie efektywności energetycznej w ramach Małopolskiego Forum Współpracy.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy właścicieli domów i zarządców budynków, także gminnych zainteresowanych problematyką termomodernizacji i renowacji budynków.

Więcej informacji na temat Forum można znaleźć na stronie internetowej: https://spcleantech.pl/oss-krk-hubrenowacji-2/

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w Forum zapraszamy do kontaktu z Panem Januszem Kahlem pod adresem: j.kahl[at]spcleantech.com

Małopolskie Forum Współpracy to inicjatywa  mająca na celu wspieranie właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych w procesie termomodernizacji i renowacji. Forum to także platforma, gdzie przedstawiciele różnych firm, instytucji, organizacji, oraz samorządów mogą współpracować, wymieniać doświadczenia, oraz dyskutować na temat najlepszych praktyk związanych z termomodernizacją i renowacją budynków.

Celem Forum jest zwiększenie efektywności działań związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków, redukcją emisji CO2, poprawą warunków życia mieszkańców oraz obniżeniem kosztów eksploatacji budynków. Współpraca między różnymi podmiotami przyczynia się do lepszego wykorzystania dostępnych środków finansowych, lepszej koordynacji działań oraz zwiększenia świadomości wśród właścicieli i zarządców budynków na temat korzyści płynących z termomodernizacji i renowacji.

Małopolskie Forum Współpracy powstało w ramach projektu RenoWave. One-Stop-Shop extended model to increase the multi-apartment building stock renovation in the BSR współfinansowanego z Programu  Interreg Baltic Sea Region.