Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel o radykalne zwiększenie zatrudnienia o 100% w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.