Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Zaczęli od naprawy prawa

Wybitni prawnicy z całej Polski, naukowcy, sędziowie, adwokaci i prokuratorzy zebrali się wczoraj na Uniwersytecie Jagiellońskim na sesji naukowej z okazji 30. rocznicy założenia w Krakowie Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ "Solidarność" oraz Społecznej Rady Legislacyjnej.

- Witam dzisiaj ludzi, którym zawdzięczamy w dużej mierze dzisiejszą Polskę. Uznaliście kiedyś, że naprawę państwa trzeba zacząć od naprawy prawa. Bo wszystkie ustroje represyjne i totalitarne zmieniają prawo tak, aby mogły rządzić przeciwko innym - mówił podczas otwarcia sesji rektor UJ prof. Karol Musioł.

- Samo utworzenie Społecznej Rady Legislacyjnej było dziełem wielkim i chwała za to środowisku krakowskiemu. Projekty przez nią stworzone okazały się bardzo przydatne przy zmianie ustroju w latach 1989-1990 - potikreślił sędzia Sądu Najwyższego i były przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Stanisław Dąbrowski.

Uczestnicy sesji wspominali swoje zaangażowanie w prace legislacyjne prowadzone w latach 80. pod egidą "Solidarności". Mówili o tym m.in. prof. Andrzej Rzepliński, prof. Stanisław Waltoś, prof. Andrzej Zoll i bp Tadeusz Pieronek, niegdyś krajowy duszpasterz prawników i uczestnik spotkań COIU. List nadesłała rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz, która przed laty jako młoda prawniczka ze Śląska brała udział w pracach COIU. Podkreślano konieczność stworzenia podobnego zespołu, który dokonałby przeglądu dzisiejszego ustawodawstwa Goście spotkania obejrzeli też przygotowany przez województwo małopolskie film o COIU "W imię prawa Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze »Solidarności«".

Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych było zespołem społecznych ekspertów prawniczych "Solidarności". W jego skład weszło ponad stu specjalistów z różnych dziedzin prawa i dwustu współpracowników z innych dziedzin z całej Polski. Powołane zostało w Krakowie 17 stycznia 1981 r. i pracowało m. in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, a zakończyło pracę w 1992 r.

Przygotowało reformę polskiego prawa opracowując kilkadziesiąt społecznych projektów ustaw, w tym tak ważne jak: założenia konstytucji, Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego, Kodeks Pracy i Prawo Cywilne. Z dorobku Centrum korzystał także Obywatelski Klub Parlamentarny i senat pierwszej kadencji. Wybitny historyk państwa i prawa prof. Stanisław Grodziski określił prace podjęte przez COIU jako "największy społeczny wysiłek prawników od czasu Konstytucji 3 maja". Wśród uczestników działań Centrum byli m.in. Andrzej Milczanowski, Zbigniew Romaszewski, Marek Safjan, Andrzej Gwiazda, Adam Strzembosz, Andrzej Stelmachowski, Hanna Suchocka i Tadeusz de Virion.

(PS)
Dziennik Polski
2010-10-30

**********

Zobacz też: www.coiu.pl

**********