Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Konwent Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów

W Sali Obrad Miasta Krakowa obradował Małopolski Konwent Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Jego głównym punktem była prezentacja "Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce". Konferencję prowadził przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.

"Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce" to praca zespołu wybitnych naukowców pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera prezentuje największe dysfunkcje i dylematy polskiego samorządu oraz proponuje działania konieczne do eliminacji patologii funkcjonowania polskiego samorządu.

Prezentacji raportu dokonali członkowie tworzącego go zespołu, prof. Krzysztof Surówka oraz prof. Stanisław Mazur i dr Marcin Zawicki z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W dyskusji nad zagadnieniami przedstawionymi przez naukowców wzięli udział samorządowcy.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jacek Soska, który zaproponował powołanie przez akademików i samorządowców instytutu, tworzącego nowe projekty dla samorządu.

Wystąpiła także  wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa Małgorzata Jantos, przewodniczący rady Powiatu Wadowickiego Józef Łasak oraz przewodniczący Rady Gminy Zawoja Krzysztof Chowaniak.

- Polskie reformy samorządowe to najistotniejsze z reform, które przeprowadzono w III RP. Nie możemy jednak popadać w marazm i musimy ulepszyć i unowocześnić to, co powstało kilkanaście lat temu - podsumował obrady Kazimierz Barczyk.

za UMWM

**********

Relacja w Kronice TVP Kraków >>>