Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Najnowocześniejsza w Polsce hala sportowa otwarta!

22 marca miało miejsce oficjalne otwarcie najnowszej w Polsce hali sportowej, wybudowanej w technologii pasywnej.

Jak podkreślali zebrani goście, oznacza to, że dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i przy użyciu polskich materiałów budowlanych możliwe jest wznoszenie budynków, których zapotrzebowanie na energię i to zarówno elektryczną, jak i cieplną, jest zaskakująco niskie. Poziom oszczędności szacowany jest na około 90 proc., podczas gdy koszt zastosowanej technologii zwiększa wartość inwestycji jedynie o 10 proc.

Witając zebranych gości, JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, podkreślił, że ta inwestycja stanowi ukoronowanie działań rozpoczętych jeszcze za kadencji jego poprzednika prof. dr. hab. inż. Janusza Żmiji - rektora Uniwersytetu w latrach 2005-2012.

Koncepcję budowlaną obiektu przedstawili architekci Tomasz Pyszczek i Marcin Stelmach, którzy wielokrotnie podkreślali, że hala sportowa Uniwersytetu Rolniczego nie tylko jest wzniesiona zgodnie z polskimi wymaganiami normatywnymi, dotyczącymi budownictwa pasywnego, ale także, że w wielu punkach jest jeszcze bardziej nowoczesna, co zapewni jej wieloletni okres eksploatacji.

Również Kazimierz Barczyk - przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego - podkreślił, że Uniwersytet Rolniczy jest liderem w Polsce pod względem nowoczesnego budownictwa i dodał, że Kraków staje się systematycznie miastem w którym budownictwo ekologiczne zaczyna być postrzegane nie jako moda, lecz jako pewien standard.

Po przecięciu wstęgi, której dokonali JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak i przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego - Kazimierz Barczyk, studenci - czyli główni użytkownicy hali - dali mistrzowski popis swoich umiejętności sportowych.

za: http://www.ur.krakow.pl