Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

W rocznicę zakończenia II wojny światowej

Muzeum Armii Krajowej we współpracy z Prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim, Marszałkiem Województwa Małopolskiego Januszem Sepiołem, Fundacją Muzeum Historii Armii Krajowej oraz Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, przy wsparciu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski zorganizowało 6 maja uroczystości upamiętniające:
- polski wkład w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej,
- uchwalenie Testamentu Polski Walczącej,
- powojenną martyrologię i walkę Narodu Polskiego.

W trakcie uroczystości głos zabrali: Janusz Krupski - Z-ca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Prof. dr hab. Stanisław Grodziski - b. Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Por. Kazimierz Guzikowski - Prezes Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy AK.

W trakcie spotkania modlitwę odmówił J.E. Ks. Bp Albin Małysiak, odznaczony m.in. Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

10 maja odbyło się także spotkanie otwarte w Muzeum AK z udziałem z b. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego i Sekretarzem ROPWiM Andrzejem Przewoźnikiem.