Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Bezpieczne drogi w Małopolsce - wręczenie nagród

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski po raz dwunasty  zorganizowało Konkursu Samorządowy "Bezpieczne drogi w Małopolsce - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe" na najlepsze działania w 2020 r., szczególnie inwestycyjne - budowę chodników i poboczy dla dzieci, pieszych oraz rowerzystów przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz ścieżek rowerowych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD). W ramach konkursu rozesłaliśmy do wszystkich gmin i powiatów w Województwie Małopolskim ankietę konkursową oraz wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie o udostępnienie szczegółowych danych.

Wręczenie Tytułów nastąpiło 22 kwietnia br. o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej SGiPM, przy ul. Grodzka 15/2 w Krakowie.

Zdjęcia


fotografii: 13, na stronach: 1