Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Czyste Powietrze w Małopolsce

24 kwietnia w Auli Polskiej Akademii Umiejętności odbyła się konferencja "Czyste Powietrze w Małopolsce", którą zorganizowali SGiPM oraz WFOŚ w Krakowie.

Od początku swej działalności Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski usilnie zabiega o aktywne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wyrazem tego są m.in. konferencje: "Kraków miastem czystym ekologicznie" (1991) z udziałem Ministra Ochrony Środowiska Macieja Nowickiego, a także "Czyste powietrze dla Krakowa, Małopolski i Śląska" (2001), "Gospodarka cieplna w gminie - ochrona powietrza w Małopolsce" (2011), "Ochrona powietrza w Krakowie i Małopolsce. Walka ze smogiem. Rozwój sieci ciepłowniczych" (2013), "I Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji" (2015) oraz w dniach 20-21 kwietnia 2017 "II Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji". W Małopolsce jest jeszcze 500 tys. przestarzałych i nieefektywnych kotłów węglowych. W ramach walki ze smogiem do 2022 r. musimy zlikwidować "kopciuchy" - najbardziej trujące piece węglowe.


WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE od 25 lat aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska.
PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE
Czyste powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Program skupia się na wymianie starych kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, co umożliwi racjonalne gospodarowanie energią. Powyższe działania mogą skutkować ochroną środowiska naturalnego i równocześnie przyczynić się do oszczędności finansowych w domowych budżetach. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami/współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego.
Program Priorytetowy Czyste Powietrze daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in. na: wymianę starego źródła ciepła na paliwo stałe, docieplenie domu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

**********

Prezentacje tej Konferencji >>>

**********

Zdjęcia


fotografii: 11, na stronach: 1