Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

W 53. rocznicę śmierci Fieldorfa-Nila

W sali obrad Urzędu Miasta Krakowa zebrali się żołnierze Armii Krajowej, przedstawiciele rządu i samorządów. Dzisiejszy dzień był okazją do uczczenia patrona Muzeum AK, gen. Emila Fieldorfa "Nila", w 53. rocznicę jego śmierci. Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wystawy "Projekty architektoniczno-koncepcyjne rewaloryzacji i adaptacji budynku dla potrzeb Muzeum AK".