Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Teatr Słowackiego winien zyskać status instytucji narodowej

Teatr im. Juliusza Słowackiego przeżywa jedne z najtrudniejszych chwil w swojej 130 letniej historii! Obecne władze Małopolski pozostają głuche na głosy ekspertów, środowisk artystycznych i samych widzów.

Interpelacja wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierza Barczyka w sprawie radykalnej poprawy sytuacji finansowej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i zaprzestania odwoływania Dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego (od 746 dni!).

Kazimierz Barczyk, Przewodniczący SGiPM, w najbliższych dniach wystąpi do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o rozpoczęcie procedury nadania Teatrowi im. J. Słowackiego statusu instytucji narodowej i współfinansowania jego działalności ze środków ministerstwa.