Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Szansa na partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne jest szansą na finansowanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego. Uwarunkowania prawne i finansowe realizacji projektów w ramach ppp przedstawiono 6 października na konferencji współorganizowanej przez SGPiM.

W trakcie konferencji wystąpienia wygłosili:

1. Prowadzenie: Sven-Torsten Kain- Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego, Dr. Peter Diedrich- Luter Rechtsanwaltgesellschaft mbH
2. "Możliwości i uwarunkowania wykorzystania w gminach PPP na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2005 o Partnerstwie Publiczno - Prywatnym". Paweł Stańczyk - Sekretarz Miasta Krakowa, Lesław Fijał - Skarbnik Miasta Krakowa
3. "Project Finance jako instrument finansowania inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego". Anna Czarnecka - BRE Bank Hipoteczny SA
4. "Wybrane aspekty Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce". Jerzy Glinka - Ernst & Young Doradztwo Europejskie
5. "Możliwości dofinansowania ze środków unijnych w ramach Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego". Violetta Filipowicz-Zemła - Ernst & Young Doradztwo Europejskie
6. "Ramy prawne dla Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce". Eryk Kłossowski-Domański Zakrzewski Palinka Sp
7. "Finansowanie programów restrukturyzacji służby zdrowia". Sven-Torsten Kain - Członek Zarządu BRE Banku
8. "Project Finance jako instrument finansowania inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego cz. 2 ". Anna Czarnecka - BRE Bank Hipoteczny SA
9. "Aspekty podatkowe Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego". Adam Soska - Ernst & Young Doradztwo Podatkowe
10. "Analiza ryzyk, finansowanie Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Niemczech, przykłady projektów. Monica A. Storz - EY/Prof. Weiss & Partner.