Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Zmarł Zbigniew Ferczyk