Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Znowu podarujemy lato dzieciom ze Wschodu!

W dniu 2 lutego 2008 r. odbył się XIII Ogólnopolski Charytatywny Bal Karnawałowy na Wawelu, zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

Na rozpoczęcie Balu o godz. 20.00 nastąpiło uroczyste wręczenie Tytułu Człowieka Roku 2007 Marszałkowi Senatu RP Bogdanowi Borusewiczowi nadanego przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Tytułu Małopolanina Roku 2007 prof. Jerzemu Sadowskiemu nadanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Drugi Laureat Tytułu Człowieka Roku 2007 Marszałek RP Bronisław Komorowski przesłał list do uczestników Balu. Także list z podziękowaniami za uznanie przesłał Burmistrz Wisły i rodzice Adama Małysza - drugiego Laureata Tytułu Małopolanina Roku 2007. Obaj Laureaci przebywają za granica i nie mogli osobiście wziąć udziału w uroczystości.

W trakcie Balu ok. 22.00 z minirecitalem wystąpiła Paulina Bisztyga - Laureatka Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie.

Po recitalu odbyła się aukcja charytatywna, której szczególnymi bohaterami zostali: Małopolanin Roku 2007 prof. Jerzy Sadowski oraz Andrzej Jakubik - po zaciętej licytacji każdy z nich wylicytował serigrafię prof. Jerzego Nowosielskiego za kwotę 4.500 zł. Dodatkowo pan Jakubik wylicytował szalik z autografem Adama Małysza za kwotę 800 zł.

Na aukcji zlicytowano także:
1. Kryształową paterę z herbem Senatu RP od Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza - nabyta za kwotę 2100 zł przez panią Dorotę Pietrow z Fortis Banku.
2. Wieczne pióro Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego - nabyte za kwotę 1500 zł przez pana Michała Wilka.
3. Marmurowy komplet gabinetowy na pióra i kałamarze dar prof. Jerzego Sadowskiego - nabyty za kwotę 800 zł przez senatora Zbigniewa Cichonia.
4. Dary przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka: Klemensa Bąkowskiego "Dzieje Krakowa (z 12 planami i 150 rycinami)" z 1911 r. nabyte przez Wojciecha Ogonowskiego za kwotę 600 zł oraz "Przechadzka kronikarza po Rynku Krakowskim" z 1890 r. - nabyte za kwotę 500 zł przez państwa Martę i Bogdana Patenów.

W trakcie Balu również tradycyjnie sprzedawano kotyliony wykonane przez Annę Jadowską-Barczyk z krakowskiej ASP wraz z kwestą, którą przeprowadził ks. Jan Majewski z polskiej parafii w Królewcu, uzyskując łącznie kwotę 2.700 zł.

Całkowity dochód z aukcji, kwesty i sprzedaży kotylionów w wysokości 18.000 zł zostanie przeznaczony na pomoc Polakom ze Wschodu. Po raz dziewiąty celem pomocy będzie akcja "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu - Kraków 2008". W ramach akcji corocznie zapraszamy do Krakowa grupę 100 dzieci polskich z Białorusi, Ukrainy i Rosji.

Bartosz Lipszyc
Wicedyrektor Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski