Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Nowe prawo zamówień publicznych. Część X, środki ochrony prawnej: postępowanie odwoławcze, postępowanie skargowe. Szkolenie on-line Małopolskiej Akademii Samorządowej

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Przewodniczący Rad, Radni, Pracownicy Samorządowi

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP) obowiązująca od 2021 r. rodzi w praktyce stosowania różnego rodzaju wątpliwości. Ze względu na zgłaszane zapotrzebowanie przygotowaliśmy cykl szkoleń praktycznych dotyczących głównych kwestii związanych z PZP.

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski serdecznie zapraszam Państwa do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń online Małopolskiej Akademii Samorządowej dla Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych i pracowników samorządowych. Ten cykl szkoleń adresowany jest szczególnie do pracowników stosujących na co dzień PZP.

15 listopada (poniedziałek) w godzinach od 10.00 do 12.00 zapraszamy na szkolenie online na platformie ZOOM pt.

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

X. NOWE PZP: Środki ochrony prawnej

1. Postępowanie odwoławcze.

2. Postępowanie skargowe.

REJESTRACJA

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YRlgSkynRmG_IApSyzuGYA

Po rejestracji otrzymacie Państwo mailem potwierdzenie z danymi dostępowymi do szkolenia.

WAŻNE
Przy rejestracji jako First Name prosimy wpisać swoje imię i nazwisko a jako Last Name prosimy wpisać nazwę Państwa Gminy lub instytucji

Uprzejmie proszę o przesłanie niniejszego zaproszenia do Państwa Radnych i wszystkich zainteresowanych osób.

Jednocześnie informuję, że na adres mail: akademia@sgpm.krakow.pl można zgłaszać zagadnienia, które zdaniem Państwa winny zostać uwzględnione w programie szkolenia.

Na każdy dział tematyczny (oznaczony w planie szkolenia symbolami rzymskimi) przewidywane jest 120 min. szkolenia. Prelegentami będą specjaliści praktycy z zakresu zamówień publicznych. Zaproszenia do udziału w szkoleniach przesyłamy na adresy mailowe Państwa Urzędów lub na konkretnie przez Państwa wskazane.

Pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniach mają Członkowie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Dana jednostka może delegować nie więcej niż dwie osoby. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski