Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu - powitanie dzieci