Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

V Forum Energetyki Rozproszonej. Energetyka rozproszona wobec kryzysu

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Przewodniczący Rad, Radni

Szanowni Państwo,

Na prośbę Organizatorów – m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej i  KlastER – zapraszam Państwa na V Forum Energetyki Rozproszonej w dniu 5 grudnia 2022.

Podczas V Forum w AGH Premier Jerzy Buzek otrzyma nagrodę "Kreator Nowej Energetyki".

Głównym wątkiem debaty w trakcie V Forum będą perspektywy rozwoju energetyki rozproszonej (ER) w realiach kryzysu energetycznego wywołanego m.in. agresją Rosji na Ukrainę oraz pandemią COVID-19. Podstawę do dyskusji stanowić będą diagnozy i rekomendacje przedstawione przez czołowe osobistości polskiej energetyki w realizowanym jesienią br. w ramach projektu KlastER cyklu wykładów "Wizje Nowej Energetyki".

Drugim wiodącym tematem V FER będzie Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku opublikowana jako jeden z rezultatów projektu KlastER. Przedstawiciele zespołu opracowującego dokument zaprezentują jego główne założenia, zaś eksperci z branży przedyskutują jego możliwy wpływ na rozwój ER w Polsce.

Prelegentami i uczestnikami debat w ramach V Forum będą zarówno politycy i przedstawiciele administracji odpowiedzialni za transformację energetyczną, jak i liderzy lokalnych inicjatyw energetycznych, przedsiębiorcy, a także reprezentanci izb gospodarczych, spółek energetycznych i środowisk naukowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zgłoszenie chęci udziału musi zostać potwierdzone przez organizatorów. Po potwierdzeniu, osoby zarejestrowane otrzymają na swoje adresy e-mail dalsze informacje organizacyjne. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników z jednej instytucji.

Zarejestruj się >>>

Program wydarzenia >>>

Program, pdf >>>

Z poważaniem
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski