Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Szanowni Państwo,
Członkowie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

W załączeniu przesyłam zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w dniu 2 grudnia 2021 r.

Z uwagi na zagrożenie pandemiczne i stale rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 Walne Zebranie odbędzie się w trybie online na platformie Zoom.

Link do spotkania

https://us06web.zoom.us/j/89959011136?pwd=dHhoTHB6OXFKeVBCazN3RGNMSjdNUT09

ID spotkania: 899 5901 1136

Passcode: 428913

Na podstawie § 19 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski zwołuje sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SGiPM – Walne Zgromadzenie Delegatów SGiPM online na dzień 2 grudnia 2021 r. o godz. 10.45.

PROGRAM

I termin – 10.45    II termin – 11.00

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków SGiPM:

Przyjęcie porządku obrad WZC SGiPM
Przyjęcie Regulaminu WZC SGiPM
Wybór Przewodniczącego, 2 Wiceprzewodniczących i Sekretarza WZC SGiPM
Powołanie Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej WZC SGiPM
Sprawozdanie Zarządu z działalności SGiPM za okres IX 2020 – XI 2021
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu SGiPM za rok 2020
Dyskusja
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielania absolutorium dla Zarządu SGiPM
Przyjęcie uchwał i rezolucji WZC SGiPM
Ustalenie wysokości składek członkowskich SGiPM w roku 2021
Ustalenie wysokości składek członkowskich SGiPM w roku 2022
Wolne wnioski
Uprzejmie informujemy, iż na Walnym Zebraniu Członków SGiPM z każdej jednostki samorządu terytorialnego należącej do SGiPM może głosować jeden Delegat. W przypadku braku możliwości uczestnictwa wyznaczonego Delegata w WZC może on zostać zastąpiony, zgodnie ze Statutem, przez inną osobę wskazaną przez uprawniony organ JST.

W razie pytań bardzo proszę wszystkich Członków o kontakt z Biurem SGiPM.

Z poważaniem
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

 

zaproszenie, plik pdf >>>

 

Materiały na WZ:

Sprawozdanie Zarządu SGiPM, październik 2020 - listopad 2021 >>>