Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Solidarni z Białorusią

Solidarni z Białorusią jest programem wsparcia realizowanym na rzecz Polaków na Białorusi przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Celem programu jest wsparcie zachowania przez Polaków zamieszkałych na Białorusi więzi kulturowej z Polską poprzez aktywizację i zaangażowanie polskich jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wsparcia środowisk polskich w tym kraju.

W ramach projektu realizowany jest szereg działań m.in. szkoła letnia języka, historii i kultury polskiej, program stypendialny, wizyty studyjne, staże i praktyki w gminach Małopolskich dla młodych Polaków oraz zorganizowany system wsparcia dla działaczy polskich w szczególności w skupiskach Polaków na wschodzie Białorusi. Realizacja projektu jest okazją do informowanie i poprawy dostępu do informacji nt. Polski i Polaków wśród Białorusinów.

W ramach projektu w szczególności opieką są otoczeni szykanowani działacze i członkowie rodzin Związku Polaków na Białorusi.