Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

XVII edycja akcji Podarujmy Dzieciom Lato - wakacyjny pobyt edukacyjny polskich dzieci z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Litwy

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przy współpracy z partnerami z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Litwy, każdego roku wyłania grupę dzieci polskich pochodzących z najuboższych rodzin, które zostaną zaproszone na wakacyjny pobyt edukacyjny do Krakowa. Celem organizowanej w roku 2016 już po raz siedemnasty Akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu" jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej w wieku 10-14 lat o Polsce oraz doskonalenie ich znajomości języka polskiego w praktyce.

W 2016 zaplanowaliśmy udział: 50 dzieci i 5 opiekunów z Białorusi, 60 dzieci i 6 opiekunów z Ukrainy, 20 dzieci i 4 opiekunów z Rosji, 10 dzieci i 1 opiekuna z Litwy.

Już sam proces rekrutacji przyczynia się do realizacji zakładanych celów projektu:

- uczestnicy zainteresowani przyjazdem na kolonie do Polski będą musieli nadesłać pracę w j. polskim na konkurs "Polska we wspomnieniach moich bliskich". W ten sposób jeszcze przed przyjazdem na kolonie do Polski uczestnicy będą musieli zgłębić swoją wiedzę o polskiej kulturze i tradycjach oraz doskonalić swoje umiejętności językowe w zakresie znajomości j. polskiego.
- priorytetowo traktowane są dzieci z rodzin ubogich, w których żywe są polskie tradycje i kultywuje się język, ale także z takich, które po latach procesów asymilacyjnych na Wschodzie chcą nawiązać bliższe kontakty z Macierzą.
- pierwszeństwo przyznawane jest dzieciom i młodzieży, które nigdy wcześniej nie były w Polsce.

Zakładane cele projektu realizowane będą zarówno na etapie rekrutacji uczestników, jak i poprzez bogaty program kulturalno-edukacyjny oferowany uczestnikom Akcji. Zakłada on wizyty w krakowskich muzeach (m.in. Wawel, Muzeum Armii Krajowej), zwiedzanie miasta z przewodnikiem, spotkania z krakowską młodzieżą, samorządowcami i parlamentarzystami, jedną wycieczkę kulturowo-krajoznawczą w Małopolsce, spotkania i warsztaty prowadzone przez ekspertów krakowskiego Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej oraz warsztaty kulturalne prowadzone przez animatorów kultury. Istotny element programu stanowią codzienne lekcje języka i kultury polskiej. Dodatkowo pobyt w Polsce ma dla dzieci walor rozrywkowy, organizowane są dla nich wyjścia do kina oraz Aqua Parku, dla wielu niejednokrotnie pierwszy raz w życiu. Organizowane są również liczne konkursy z nagrodami i występy artystyczne uczestników. Wszystkie elementy programu realizowane są w języku polskim, co pozwala uczestnikom doskonalić znajomość języka w praktyce.

Dla wielu z dotychczasowych uczestników Akcji niejednokrotnie jest to jedyna okazja do odwiedzenia Polski. Dzięki temu, co potwierdzają przeprowadzone po poprzednich Akcjach ewaluacje, Akcja znacznie wpływa na zainteresowanie Polską wśród dzieci i młodzieży polonijnej, dzięki niej rośnie ich chęć do nauki polskiego, poznania historii i współczesnej Polski, polskiej kultury i tradycji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Osoba do kontaktu: Anna Góral, a.goral@regiony.org.pl

Termin realizacji: 01.04-31.08.2016