Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

YEAP. Young Erasmus+ Ambassadors of Peace - warsztaty w Finlandii

YEAP (Young Erasmus+ Ambassadors of Peace), to tygodniowe warsztaty teoretyczno - praktyczne poruszające problematykę religii z perspektywy kulturoznawczej. W trakcie spotkania omówione zostaną wspólne zależności pomiędzy religią, kulturą i historią. Program warsztatów zakłada również poruszenie zagadnień dotyczących roli religii w codziennym życiu, wynikających z tego konsekwencji oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Celem warsztatów jest przede wszystkim przygotowanie świadomej, tolerancyjnej i otwartej na inne religie grupy osób - Ambasadorów Pokoju, którzy będą kontynuowali ideę projektu w swoich środowiskach lokalnych.

Czas i miejsce organizacji warsztatów to 23-30 lipca 2015, Vaasa w Finlandii.

Do kogo kierowany jest projekt?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby chcące pogłębić swoją wiedzę i umiejętności animacji społeczności lokalnych w zakresie dialogu międzykulturowego, wielowyznaniowości oraz budowania tolerancji dla innych religii. Z każdego kraju uczestniczącego w projekcie zaprosimy grupę 6 osób.

Warunki udziału w warsztatach

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie dla uczestników. Dodatkowo koszty podróży uczestników refundowane będą do kwoty 170 euro.

Aby wziąć udział w warsztatach należy przesłać swoje CV oraz list motywacyjny uwzględniające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do dnia 15 maja drogą mailową na adres: ERASMUS@SGPM.KRAKOW.PL

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Kontakt do organizatorów:
 Kaja Zemła, nr tel.: 793 734 386
 Anna Góral, nr tel.: 12 421 74 65

zaproszenie, plik pdf >>>

program, plik pdf >>>