Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała Zarządu SGM

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie decentralizacji Telewizji Publicznej

W związku z planowaną na 6.12.1996 roku Konferencją w sprawie udziału samorządu terytorialnego w kształtowaniu programu i struktur Telewizji Publicznej, na wniosek Przewodniczącego Zarządu Kazimierza Barczyka - dla wykorzystania potencjału intelektualnego, kulturalnego a także technicznego Krakowa - Zarząd SGM podjął następującą uchwałę:

1. Stowarzyszenie Gmin Małopolski wnioskuje o przeniesienie do Krakowa Programu II Telewizji Polskiej.

2. Stowarzyszenie Gmin Małopolski wnioskuje o częściową komunalizację Regionalnych Ośrodków Telewizji Polskiej.

SGM, jako organizacja regionalna zrzeszająca 135 gmin z południowej Polski, w pełni akceptuje działania Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich zmierzające do zapewnienia samorządom terytorialnym udziału we współwłasności TVP (po połowie ze Skarbem Państwa) i wpływu na kształt programowy telewizji publicznej. SGM uznaje przeniesienie do Krakowa siedziby administracyjnej i produkcyjnej Programu II TVP za rzeczywisty przejaw decentralizacji państwa. Kraków - Kulturalna Stolica Polski - ma odpowiednie warunki i zaplecze produkcyjne (z nowoczesnym Centrum Telewizyjnym w Łęgu), które jest aktualnie wykorzystywane w ograniczonym zakresie.

Wiceprzewodniczący Zarządu SGM Kazimierz Gąsior
Sekretarz Zarządu SGM Robert Choma