Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel Stowarzyszenia Gmin Małopolski do Mieszkańców Małopolski w sprawie Referendum

W imieniu Stowarzyszenia Gmin Małopolski, zrzeszającego 130 gmin z terenu 10 województw historycznej Małopolski zwracamy się do Państwa z apelem o powszechny udział w Referendum Uwłaszczeniowym - pierwszym referendum ul Rzeczpospolitej - jakie odbędzie się w najbliższą niedzielę dnia 18 lutego 1996 roku.

Jesteśmy przekonani, ze mieszkańcy Małopolski - od Przemyśla po Bielsko - Białą, od Zakopanego po Częstochowę, którzy w ostatnich wyborach, przy najwyższej w kraju frekwencji, dokonali wyraźnych wyborów politycznych, także i tym razem dopełnią obywatelskiej powinności. Poprzez udział w Referendum - decydujące o własności, decydujemy o naszej wolności.

Kazimierz Gąsior Wiceprzewodniczący Zarządu SGM
Kazimierz Barczyk Przewodniczący Zarządu SGM